Friday, November 4, 2016

ၿမန္မာ႔ စီးပြားေရး
ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီးက “ရွင္တို႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႀကီးေတြ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ႀကိဳၿပီး မေျပာႏိုင္ဘူး လား” ဟု အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာေမးခြန္း တစ္ခုကို ေမးခဲ့ဖူးပါသည္။ Economic Crisis ေခၚ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ၾကိဳတင္၍ျမင္ႏိုင္ေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ စုေပါင္း၍ စီးပြားေရး အခက္အခဲ မ်ားကို ၾကံဳခဲ့ၾက ရာ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား ၿပီးသြားမွသာျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း ကို ေဝဖန္စစ္ေဆးၾကရပါသည္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဆိုသည္မွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ကုန္သည္ အေပါင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျပန္ရာ ပန္းခ်ီကားႀကီး တစ္ခ်ပ္လို အနီးၾကည့္ အေဝးၾကည့္ ၾကည့္ၾကရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လူေပါင္းစံု ပညာရွင္ ေပါင္းစံုတို႔တြင္ မိမိရႈေဒါင့္ကိုလိုက္၍ အျမင္အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ၾကပါသည္

သို႔ပါေသာ္လည္း ဗဟို ဦးစီးစနစ္ Command Economy ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ မကိုက္ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ပါ၊ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရး စနစ္သည္သာ ျပည္သူ အေပါင္းကို ဆင္းရဲတြင္းနစ္ေနျခင္းမွ ကယ္တင္ လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္မည္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္တိုးတက္ေနေစရမည္။ ၎တို႔၏ ပစၥည္း ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ ခိုင္မာေစေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိရမည္၊ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း ေခၚ ကမၻာ့ႏိုင္ငံစံုႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံၿပီး တံခါးဖြင့္ ဝါဒကို က်င့္ သံုးရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ မ်ားမွာ မွားရန္ အေၾကာင္းမရွိ၊ ေသခ်ာလွပါသည္။ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ လာပံုကို ေလ့လာလ်င္ ထိုအခ်က္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အစျပဳၿပီး အိႏၵိယ၊ တရုတ္ျပည္၊ ဗီယက္နမ္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ လာၾကပံုကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဟူ၍ မယ္မယ္ရရ မရွိ၊ တစ္ခ်ိန္က တံငါ သည္ မ်ား စုေပါင္းေန ထိုင္ၾကရာ ရြာႀကီး သာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ တတိယ ကမၻာႏိုင္ငံ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ပထမကမၻာ မွ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ ေပၚလ စီ အမွားမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနစ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွ စ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိန္ေရွာင္ဖိန္ ၏ ဗဟိုမွ ဦးစီးသည့္ စီးပြားေရး စနစ္အစား၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမည္ ဟူေသာ မူဝါဒျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး၊ စစ္ ေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အဖက္ဖက္ မွ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထု သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲ တြင္းမွ လြတ္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူစီးေလယာဥ္ပ်ံေတြကို ျပည္တြင္း မွာပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ စီး ပြားေရးတြင္ အေမရိကန္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရူူးေခတ္မွ စ၍ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဦး ေဆာင္ၿပီး တည္ေဆာက္ရမည္ ဆိုေသာ မူဝါဒမွာ ဘာကိုမွေဆာင္က်ဥ္းမေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၉၁ ခု နာရာဆင္မာေရာင္း ၏ လက္ထက္မွ စတင္ၿပီး ေနာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ မာမိုဟန္ဆင္း က ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ပါသည္။

သြင္းကုန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ေပးၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ တက္လာၿပီးခ်ိန္တြင္ ကမာ ၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယ ၏ ေဆာ့ (ဖ) ဝဲ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ အေမရိကန္ တို႔၏လက္စြဲျဖစ္ လာၿပီး စက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေနပါသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို ၾကည့္လ်င္လည္း စစ္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနသည့္ႏိုင္ငံကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္  တြင္ တိုးတက္ ေသာ အျမင္ရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ကာ ေစ်းကြက္ စီးပြား ေရး စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈမွာ ကမာၻ႔တြင္ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အာရွ ၏ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကပင္ ဗီယက္နမ္ ဆန္ ကိုေရာင္းခ်ပါရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရပါသည္။ ၁၂ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ TPP- Trans-Pacific Partnership ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္မႈ စာခ်ဳပ္ တရားဝင္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ တိုးတက္ လာၿပီး ပိုမို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမူ ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ အစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ အတူ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္း ေဖာ္ျမဴလာ မ်ားျဖင့္ ႀကီးပြား တိုးတက္သြားရျခင္း၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဗဟိုဦးစီး စနစ္၊ စီမံကိန္း စီးပြားေရး စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဘူးဟု ေသခ်ာခ်ိန္မွ စ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ သည္။၁၉၈ရ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ဆန္ေရာင္းဝယ္မႈ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက မ်ားမွ ႏိုင္ ငံျခားသို႔ ဆန္ တင္ပိုု႔ခြင့္ကိုမူ ပိတ္လိုက္ ဖြင့္လိုက္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ကုန္သြယ္ မႈကို ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ နယ္ျခား ကုန္သြယ္ေရး Border Trade စခန္းမ်ားေပၚလာခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ လုပ္ငန္း ဥပေဒမ်ားေပၚလာသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္တြင္း စက္ မႈ လက္မႈ လုပ္ ငန္းမ်ားကိုခြင့္ျပဳေသာ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံုမ်ားကို ပုဂၢလိက သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အတူ ပုဂၢလိက ဘဏ္ (၄) ခု ကို လိုင္စင္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ား၏ ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဤ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။ စီးပြား ေရးကို ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးႏွင့္ႏႈိင္း၍ ဘယ္အခ်ိန္ ပ်ံတက္မွာလဲဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သိုု႔ပါေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ ျပည္သူတို႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ကုစားႏိုင္ဘို႔ေဝးစြ၊ တိုးတက္မႈ အရိပ္အေရာင္ကိုပင္ မျမင္ရဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခ အေနႏွင့္ ယွဥ္ ၾကည့္ပါလ်င္ လိုက္မွီရန္ အလြန္ ခက္ခဲေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမးစရာျဖစ္လာသည္မွာ ထိုဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈကို မေတြ႔ ရပါသလဲ ဟူ ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ား အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းရံုျဖင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာျခင္း မဟုတ္ ဆိုေသာ အခ်က္ ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပင္ျဖစ္လာပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ တို႔တြင္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားေအာင္ျမင္ ႏိုင္ရန္ အေျခအေန မရွိျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ နည္းဥပေဒမ်ား မွာ ရႈတ္ေထြးၿပီး ၾကိဳးနီ စနစ္ႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားမွာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီရမည္ ဆိုေသာ အျမင္မရွိၾကေသးပါ။

အထက္ကေဖၚျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ျပႆ      နာမ်ားေျဖရွင္းၾကပံုကို လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္မွာ အားရဘြယ္ တိုး တက္မႈ မရွိရျခင္း အေၾကာင္းကို ကမၻာတစ္လႊား ေနရာ အသီးသီးမွ ေဝ ဖန္သံမ်ားကို ၾကားၾကရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ စီးပြား ေရး အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား    စုေပါင္း အေျဖရွာၿပီး ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး (Brain Storm) ေနၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္လိုသည္ႏွင့္ အတူ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဒုကၡ သုကၡ မ်ားကို ခါးစည္း ခံေနၾကရေသာ ျပည္သူလူထု အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခ အေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ကို လည္း ေတြ႔ျမင္လိုပါသည္။ အစိုးရက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အ ေဆာက္အဦး Infra structure မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္သာလိုပါသည္။

ေျမေနရာ၊ အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ၊ ေရဆိုး ေျမာင္း စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရပါမည္၊ အစိုးရ ရံုးမ်ားမွ ၾကိဳးနီ စနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရပါမည္။

ယေန႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆ       နာမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ား ကသာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၾကပါ သည္။ အေျဖသည္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွ လာရပါမည္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေနျဖင့္မူ ပြင့္လန္း လာမည့္ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရံုသာ တတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

အကယ္၍ ျဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီးက “ရွင္တို႔ႏိုင္ငံ ဘာလို႔ ဆင္းရဲေနရတာလဲ” ဟု ယခုေမးလာလ်င္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု အ ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ မရွိပါ။ ျမန္မာျပည္သည္ တစ္ေန႔ ကမၻာ့႔ အဆင့္မွီ ပထမတန္းစားႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ ေရာက္မွသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျဖဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကိုသန္းလြင္

http://blog.moemaka.com/

No comments:

Post a Comment