Monday, November 21, 2016

နိဗၺာန္ တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္တဲ့ ပရိတ္တရားေတာ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀က စၿပီး “ပရိတၱ” လို႔ေခၚတဲ့ အႏၱရာယ္ ကို ကင္း ရွင္းေစႏိုင္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြ ကို က်က္မွတ္ၾကတယ္။ အ ခါအားေလ်ာ္စြာ ပရိတ္ တရားေတာ္ ကို နာယူၾကပါတယ္၊ ရြတ္ဖတ္ၾကပါတယ္၊ သရဇၩာယ္ၾက ပါတယ္။ 

အဲဒီလို ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ နာယူၾကတဲ့ ပရိတ္ တရားေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရင္ ဒီ ပရိတ္တ ရားေတာ္ေတြ ထဲမွာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ တရားေတြ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာထားပါ တယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ပရိတ္တရားေတာ္ ဆိုတာ ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္၊ နာယူရံုတင္ မက။ နာယူ မွတ္သားၿပီးေတာ့ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကမယ္ ဆိုရင္ မ်က္ေမွာက္ ဘ၀မွာလည္း ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာေတြကို ရပါမယ္။ တမလြန္ဘ၀ မွာလည္း ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားတဲ့ တရားေတြဟာ ယံုၾကည္ရံု သက္သက္ နဲ႔ မွတ္သားရမယ့္ တ ရားမ်ိဳးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သေဘာေပါက္ နားလည္ရမယ့္ တရားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး ထဲမွာဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရား က “သမၼာဒိဌိ” မွန္မွန္ ကန္ကန္ျမင္ျခင္း ဆိုတဲ့ အသိ ဉာဏ္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

နားလည္ သေဘာေပါက္မွ ပိုၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာသာေရး ကိစၥ ေဆာင္ ရြတ္တဲ့အခါမွာ အျခား ဘာသာေတြနဲ႔ မတူပါ။ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ႕ေဆာင္ရြတ္မွဳက နား လည္မွဳအေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာသာတရားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အရာခပ္သိမ္း ကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။

လူ ဆိုတာ (၂၄ နာရီ) ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ဘ၀ တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၿပီး ေနၾကရပါတယ္။ ဒီ လို ျဖတ္သန္းတဲ့ အခါ မွာ ဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ ျဖတ္သန္းရမယ္၊ ဘယ္လို ေနရမယ္၊ ဘယ္လို ထိုင္ရ မယ္ဆိုတာ ဗုဒၶက လမ္းညႊန္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လမ္းညႊန္ခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ သံုးႏိုင္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မ်က္ေမွာက္ ဘ၀မွာလည္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြကို ရႏိုင္ပါတယ္။

တမလြန္ ဘ၀မွာလည္း ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ နိဗၺာန္တိုင္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါ တယ္။ အဲဒီလို နည္းစနစ္ေကာင္းေတြ ညႊန္ျပထားတာ လူေတြဟာ သိဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။
သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ဘ၀ တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ၾကရမွာေတာ့ အတူတူပါပဲ။ 

သို႔ေသာ္ ျဖတ္သန္းၿပီး အခ်ိန္ ကုန္တာခ်င္း တူေပမယ့္လို႔ အက်ိဳးရွိတဲ့ လူ၊ အက်ိဳးမရွိတဲ့ လူ ဆိုတာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြကိုရေအာင္ ယူ ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ တစ္ကယ့္ လူလိမၼာ ပညာရွိလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိုယ့္ ဘ၀ခရီးမွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာေတြကို ရေအာင္ မယူႏိုင္ဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘ၀တစ္ခုမက (တစ္သံသရာ အတြက္) နစ္နာပါ တယ္။ ဆံုရွံဳးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလို တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ယူႏိုင္ေအာင္၊ ယူတတ္ေအာင္လို႔ ဆိုၿပီး စာေပေတြ သင္ယူ ၾက ရပါတယ္။ တရား ဓမၼေတြ နာၾကားၾကရပါတယ္။ ဘယ္အရာက အေရး ႀကီးတယ္၊ ဘယ္အရာက အေရး မႀကီးဘူး၊ ဘယ္ဟာက တန္ဖိုးရွိတယ္၊ ဘယ္ဟာက တန္ဖိုး မရွိဘူး သိေအာင္လုပ္ၾကရပါတယ္။

ေလာက လူေတြဟာ ပစၥည္း ဥစၥာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားေ၀ဖန္ တတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ရင္ထဲ ႏွလံုး ထဲမွာ ျဖစ္ေစရမယ့္ တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ မို႔ တို႔တစ္ေတြလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိနားလည္ဖို႔ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ၾကားတဲ့တရားေတြ ၾကားနာၾကရပါမယ္၊ မွတ္သားၾကရပါမယ္၊ ဗဟုသုတ ဆည္းပူးၾကရပါ မယ္ ဆိုတဲ့ အသိတရားေတြ ရရွိကာ ေနာက္ဆံုးမွာ သံသရာ၀ဋ္က လြတ္တဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ခ်မ္း သာသုခကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ သေဘာက်ၿပီး ဗုဒၶဓမၼ က်င့္စဥ္ အတိုင္း မိမိ ဘ၀ တိုးတက္လာေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေတာ္မူႏီုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။{ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၈ ရပ္ကြက္ ၌ အရွင္ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ (Ph.D) ေဟာၾကားေသာ ပုဗၺဏွသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္မွေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}

(မွားယြင္းမွဳမ်ား ရွိေသာ္ အစဥ္ သနားေသာ အားျဖင့္ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားပါ သည္ ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ဘုရား)

ဦးသိန္းေ၀။
http://www.facebook.com/damanadi.tk
http://www.damanady.tk/ (ဓမၼနဒီ)တြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
No comments:

Post a Comment