Friday, November 11, 2016

တုတ္ တစ္ေခ်ာင္း ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ

                                                          ကာတြန္း ေဖသိန္း


က်ေနာ့္႔  ငယ္နာမည္ "ဘုိနီ" အေနႏွင့္ ေက်ာင္းစေနခဲ့ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေသာ အခါ ဇာတာ နာမည္ အတုိင္း " ေဖသိန္း " ျဖစ္လာ ပါသည္။

ၿမဴနီစီပါယ္ ေက်ာင္းသည္ အဂၤလိပ္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ ရွိ၍ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ ျဖစ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမဴနီ စီပါယ္ ေက်ာင္းတုန္းက "God Saves The King" ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ ဧကရာဇ္ မင္းျမတ္၏ ဘုန္းေတာ္ဘဲြ႕ သီခ်င္း ကို ျမန္မာလို "ေကာ္ပီ" သီဆုိ ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ေရာက္လာ ေသာအခါ …....
"အေရွ႕က ေန၀န္း ထြက္သည့္ ပမာ ပ၊ တုိ႔ေခတ္ကိုေတာ့ ေရာက္မည္မွာ မလဲြပါ၊ တုိ႔ … ဗမာ" ဟု အစခ်ီၿပီး ….
"ကမၻာ မေၾက၊ ဗမာေတြ၊ ဒါတို႔ေျပ ဒါတုိ႔ေျမ ဒါငါတုိ႔ေျပ" ဟူေသာ အမ်ိဳးသား သီခ်င္းကို သီဆုိ ၾကရသည္။
သီခ်င္း ဆုိလွ်င္ မထစ္ေသာ က်ေနာ့္႔ အဖုိ႔ အမ်ိဳးသား သီခ်င္း ကို အားမာန္ အျပည့္ႏွင့္ သီဆုိ ရသည္မွာ ၾကက္သီး ေမႊးညင္းပင္ ထပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာႀကီးမွာ ဦးေရႊေက်ာ္ ျဖစ္၏။ က်ေနာ္ တက္ရေသာ အတန္းမွာ (Special Class) ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာ ကိုသာ အဓိက သင္ၾကား ပါသည္။ အတန္းပိုင္ ဆရာမွာ ဦးသိန္းေဖ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ဆရာ "သိန္းေဖ" ႏွင့္ တပည့္ "ေဖသိန္း" တုိ႔ ေတြ႕ၾကေလၿပီ။ ထုိစဥ္က ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား "စေကာက္" အဖဲြ႕ (Boy's Scout) ၀င္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီး ဦးေရႊေက်ာ္ သည္ ပင္နီဘြိဳင္း (Pinni Boys) ပင္နီတပ္ ကို ဖြဲ႕စည္း ပါသည္။

ဆရာႀကီး ဦးေရႊေက်ာ္ သည္ ပင္နီဘိြဳင္း ေက်ာင္းသား မ်ားအား ကာကီ ယူနီေဖာင္း ကို ဆန္႔က်င္၍ ပင္နီ ယူနီေဖာင္း ကို ၀တ္ဆင္ ေစပါသည္။ ဆရာႀကီး သည္ အုိင္ယာလန္ ႏုိင္ငံမွ အဂၤလိပ္ ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အ၀ါေရာင္ လူငယ္တပ္ (Yellow Boys) ကို နမူနာ ယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။

က်ေနာ္သည္ပင္ ပင္နီဘိြဳင္း ဘင္ခရာ အဖဲြ႕တြင္ ေဘးေစာင္း ပေလြ မႈတ္ရသူ ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသား သီခ်င္း၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ တီးမႈတ္ရသည္။ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပဲြေန႔ သည္ က်ေနာ္ တုိ႔ "ပင္နီဘိြဳင္း" တပ္ ၏ စိတ္ဓာတ္ အတက္ ၾကြ ဆုံးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေက်ာင္းလုံး၏ ၀တ္စုံမွာ လုံခ်ည္စိမ္းႏွင့္ ပင္နီ အကႌ်ျဖစ္၏။

"ပင္နီဘိြဳင္း" တပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ တပ္မွဴးး မွာ ဆရာ ဦးသိန္းေဖ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ယခင္ က (Scout Master) စေကာက္ နည္းျပ ဆရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ "ပင္နီဘိြဳင္း" တပ္ဖဲြ႕ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ လွသည္။ ဆရာ သည္ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ ပင္နီ ယူနီေဖာင္း (ေဘာင္းဘီတိုႏွင့္) အၿမဲ တက္ပါ သည္။ က်ေနာ္ သည္ ဆရာ ဦးသိန္းေဖ ၏ (Special Class) သို႔ ေရာက္ၿပီး မၾကာမီပင္ ၊ ဆရာ (သိန္းေဖ) ႏွင့္ တပည့္ (ေဖသိန္း) တုိ႔ ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(သိန္းေဖ) ႏွင့္ (ေဖသိန္း) ဟူေသာ အမည္ မ်ားမွာ ေဗဒင္ သေဘာ အရ ကက္ကင္း ဓာတ္ျပန္ ျဖစ္၍၊ ဓာတ္ ခ်င္း မတည့္ ဟု ဆုိ၏။ အရပ္စကား အရ ေျပာရလွ်င္ "ဖင္ျပန္၊ ေခါင္းျပန္" နာမည္မ်ား ျဖစ္သည္။ သူျဖဴ လွ်င္ ငါမည္း၊ သူမည္း လွ်င္ ငါျဖဴ ဓာတ္ခ်င္း မတူဟု ဆုိၾကမည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဆရာ သိန္းေဖႏွင့္ ေဖသိန္း  ေတြ႕ၾကပုံမွာကား အဂၤလိပ္စာ အခ်ိန္တြင္ ဆရာ ဦးသိန္းေဖသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဂၤလိပ္ဖတ္စာ ကို ထဖတ္ ခုိင္း၏။ တစ္ယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ဖတ္ျပၿပီးေနာက္၊ က်ေနာ့္႔ အလွည့္ ေရာက္ေသာအခါ ထစ္ေန ပါေတာ့သည္။ ထုိအခါ ဦးသိန္းေဖ သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အမိန္႔ ေပးလုိက္၏။


"ေဖသိန္း ေရွ႕ထြက္ခဲ့၊ စာအုပ္ပါ ယူခဲ့"
က်ေနာ္သည္ ဆရာ့ေရွ႕ ရပ္ရမည္ကို အလြန္ ေၾကာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ အတန္းေရွ႕ ထြက္ခဲ့ ၿပီး ဆရာ့ေရွ႕ ရပ္လုိက္၏။ ဆရာ ဘာဆက္လုပ္မည္ မသိ။ အတန္းသား အားလုံး က်ေနာ့္ကို ၾကည့္ေနၾက ေလၿပီ။ ဆရာ ဦးသိန္းေဖ သည္ ေဖသိန္း အား တစ္လုံးခ်င္း အမိန္႔ ေပးပါသည္။

"ကုိယ္ကို တည့္တည္႔ မတ္မတ္ ရပ္"
"အသက္ ၀ေအာင္ ျပင္းျပင္း ရႈလုိက္"
"ၿပီးေတာ့ အသက္ ကို မွန္မွန္ ဆက္ရႈ"
"ဟုတ္ၿပီ၊ ညာ ေျခေထာက္ကို ေရွ႕နည္းနည္း ထုတ္လိုက္"

ထုိအခါ အတန္းသား အားလုံး က်ေနာ့္အား စိတ္၀င္စား ေနၾကသည္။ ဆရာသည္ က်ေနာ့္အား ဆက္၍ အမိန္႔ ေပး ပါသည္။
"ေျခဖေနာင့္ကို ေထာင္ထား ဟုတ္ၿပီ"
"ၿပီးေတာ့ စာအုပ္ကို မ်က္ႏွာ ေရွ႕တည့္တည့္ ဖြင့္ထား၊ စာအုပ္ကို ၾကည့္ၿပီး အသက္ မွန္မွန္ရႈ"
"ဖေနာင့္ ေထာင္ထားတာကို မေမ့နဲ႔"
"ကဲ … စာတစ္လုံးခ်င္း ျဖည္းျဖည္း ဖတ္စမ္း"

က်ေနာ္လည္း ဆရာ့ အမိန္႔ အတုိင္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ကာ စာတစ္လုံးခ်င္း ဖတ္ပါသည္။ ဖတ္စ တြင္ ထစ္ေသာ္ လည္း အရွိန္ ရလာေသာအခါ ထစ္ျခင္း မွာ က်ဲက်ဲ သြားပါသည္။ တစ္ပုဒ္ ဆံုးသြားေသာ အခါ ဘယ္ဘက္ ေျခဖေနာင့္ ကို ေထာင္၍ ဖတ္ေစပါသည္။ ဤနည္း အတုိင္း ေျခဖေနာင္႔ ဘယ္ညာ ေျပာင္း၍ ေထာင္ ၿပီး ထြက္သက္ ၀င္သက္ မွန္မွန္ ရႈ၍ ဖတ္ရပါသည္။

"ေအး ဟုတ္ၿပီ။ ေနာင္ စာဖတ္ရင္ ဒီအတိုင္း ဖတ္ပါ ။ ကဲ သြားႏုိင္ၿပီ"
ဆရာ ဦးသိန္းေဖ သည္ ေဖသိန္း အား စကား မထစ္ေအာင္ ကုစား ေပးလိုက္ ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ သည္ က်ေနာ့္ တစ္သက္ မေမ့ႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ "သိန္းေဖ" ႏွင့္ "ေဖသိန္း" ဟူေသာ အမည္ မွာ ကက္ကင္း ဓာတ္ျဖစ္၍ မတည့္ ဟု ဆုိျခင္းမွာ ဤေနရာ၌ မွားေနၿပီ။ ဆရာ "သိန္းေဖ" ႏွင့္ တပည့္ "ေဖသိန္း" တို႔ အဖုိ႔ကား "အကြက္ အကြင္း" မိ၍ ဓာတ္တည့္ပါ ၏ တစ္ကား။ ဆရာ့ေမတၱာ ေစတနာကား ႀကီးမားလွပါဘိ။

ဆရာသည္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအား ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပးရာတြင္ "စိတ္ ပညာ" ကို အသုံးျပဳ ပါသည္။ စာအသင္ အျပသာ မဟုတ္၊ ပင္နီဘိြဳင္း နည္းျပ ဆရာ၊ ကာယႏွင့္ အားကစား နည္းျပ ဆရာ အျဖစ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ပါသည္။ ဆရာ ဦးသိန္းေဖ ကား ဘက္စုံ ဆရာပင္။ က်ေနာ္ (၇) တန္း ေရာက္ေသာအခါ ဆရာ ဦးသိန္းေဖ ကား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အျပင္းဖ်ား၍ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ခန္႔ တြင္ ကြယ္လြန္ သြားရွာသည္။

ပုသိမ္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း "ပင္နီဘိြဳင္း" တပ္ ကို ေမာ္ကြန္း တင္လိုက္ပါသည္။ ပင္နီဘိြဳင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ တက္ၾကြပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး၊ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး တို႔တြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ 

တစ္ခ်ဳိ႕ တုိက္ပဲြတြင္ က်ဆုံး ခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ တပ္မေတာ္ စတင္ ဖဲြ႕စည္းစဥ္ကပင္ ပါ၀င္ ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ယေန႔တုိင္ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိေနၾကေသးသည္။ အသက္ (၇၀) ပတ္၀န္းက်င္ ရွိေနၾကၿပီ။


 ကာတြန္း ေဖသိန္း
Written by ေမာကၡ (၀တၱဳတုိ)


No comments:

Post a Comment