Monday, November 21, 2016

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္
လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ အေႀကာင္း
************************

ကိုလိုနီေခတ္ က ကုလား လူမုိက္ေတြနဲ႕ ျပိဳင္ၿပီး မုိက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ လူမိုက္ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ 
ဒု
တိယ ကမၻာစစ္ မျဖစ္မီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူ အမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ား တြင္ ေရပန္းစား အေျပာမ်ားခဲ့သည့္ လူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ရွိခဲ့သည္။

သူသည္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေစကာမူ ေခတ္ကာလ အေလ်ာက္ ထူးျခားေသာ သူ၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ သူ၏ အမည္နာမ မွာ ဟိန္းထြက္ ေက်ာ္ေဇာ လို႔ လာသည္။

သူ၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေကာင္းရိပ္ ဘက္သို႔ အေလးမသာသည့္ အေလ်ာက္ မေကာင္းသတင္းဆိုးမ်ားႏွင့္ ယစ္ေထြးခဲ့သည္။

နာမည္ႀကီးေသာ္လည္း နာမည္မေကာင္း ။

ေကာင္းေသာႏွင့္ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းရိပ္ ထင္ေသာ ေက်ာ္  ၾကားျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ မဟုတ္ေပ။

ေကာင္းသတင္းႏွင့္ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားသူမွာ အသက္ ေသေသာ္လည္း အမည္မေသ။ မေကာင္းသတင္းႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားသူမွာ သူမေသခင္ ကတည္းက နာမည္ေသသည္။ ေကာင္းေသာ ပံုရိပ္ထင္သူမ်ား၏ ဘ၀နိဂံုးသည္ အနားသတ္ မေကာင္း။ အက်ည္းတန္သည္။

သို႔ေစကာမူ ..

ေခတ္ေရစီေၾကာင္း အေျခအေနအရ သူ႔ကို အေလးထားေနရာေပး၍ ဆက္ဆံရသည္။ကြယ္ရာမွာ ဘာေတြပဲေျပာေျပာ ဘယ္သို႔ပင္ ႏွာေခါင္း ႐ွံဳ႕ ႐ွံဳ႕၊ ဘယ္လိုပင္ မဲ့ရိပ္ေျပး ေရွ႕တင္ ဆိုေတာ့ သူ႔အေၾကာင္း မေကာင္းသတင္း ဆို၀ံ့သူမရွိ။ ႏွာေခါင္း႐ွံဳ႕ရဲသူ မရွိ။ မဲ့ရိပ္ ထင္ရာသူ မရွိ။

ႏွစ္လိုဖြယ္ အ႐ိုးရိပ္တင္ျပလ်က္ ၾကည္ၾကည္သာသာ အမူအရာေဆာင္ၿပီး လိုလိုလားလားဟန္ထင္၍ ဆက္ဆံၾကရသည္။ သူ႔အရွိန္အ၀ါက သည္ေလာက္ပင္ႀကီးထယ္သည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အေျခအေနအရ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ နယ္ေျမႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ သူ၏ စိုးမိုးမႈ ၾသဇာသက္ေရာက္မွေအာက္မွာ ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္ကို တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ပုလိပ္ အဖြဲ႔ႀကီး ရွိေသာ္လည္း ပုလိပ္ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈမွာ သူ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့။ ပုလိပ္အဖဲြ႔ႀကီးက ဥပေဒႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သူက ဥပေဒကို မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္လုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

အဲဒီေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သံုးပိုင္း ခြဲ၍ ဒီ-၀ိုင္-အက္(စ္) ေခၚ မ်က္ႏွာျဖဴ  ရဲ၀န္ေထာက္သံုးေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း။ ရန္ကုန္ အလယ္ပိုင္းကို ပုလိပ္ အဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ သူက စိုးမိုး ကိုင္တြယ္ထားသည္။ နယ္စားပယ္စား လုပ္ေနသည္။ လူမိုက္ဘဲြ႔ခံ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္။

အဂၤလိပ္မ်ား အုပ္စိုးသည့္ ကာလတြင္ လူမိုက္ေခတ္ တစ္ေခတ္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ လူမိုက္ေခတ္ ထြန္းကားလာေအာင္ သူတို႔ကပင္ လုပ္ေပးခဲ့သည္။ လူမိုက္ ကို ၾကားခံ အျဖစ္ထား၍ လူလူခ်င္း ဗိုလ္က် စိုးမိုးသည့္ စနစ္ ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည့္နည္း။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္မွာ ေငြရႊင္ေသာ နယ္ေျမကို တရား၀င္ အပိုင္စား ရထားသူတို႔ႏွယ္ စိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္စိုးစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္သည္အထိ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္၏ ေက်ာ္ေဇာ သတင္းမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္ က တပည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အားကိုးႏွင့္ မိုက္သူ မဟုတ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲ သတၱိရွိသည္။

တပည့္ တပန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းေကာင္းကိုလည္း ေရြးတတ္ ေမြးတတ္သည္။ ၾသဇာေညာင္းေအာင္လည္း အကိုင္ အတြယ္ က်င္လည္သည္။ မလႈပ္ရဲ၊ မလွန္ရဲေအာင္လည္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။
ဒါတင္မက ေျပလည္ေအာင္ ဆက္ဆံရမည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အထာကၽြမ္းသည္။

အခ်ိဳႀကိဳက္သူ အခ်ိဳ၊ အခ်ဥ္ ႀကိဳက္သူ အခ်ဥ္။ ခ်ဥ္ငန္စပ္ႀကိဳက္သူကို ခ်ဥ္ငန္စပ္။ ဘာႀကိဳက္ သူျဖစ္သည္ကို အကဲဖမ္း ကၽြမ္းသလို အႀကိဳက္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။  ေငြေရး ေၾကးေရး အေပး အကမ္း လည္း ရက္ေရာ သည္။ အဲဒီ အရည္အခ်င္းေတြေၾကာင့္လည္း လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္မွာ လူမုိက္သက္တမ္း ရွည္ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လူမိုက္ေခတ္ အစ၊ မတ္စတီးခန္းမန္မဆာ တို႔က ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳရေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူမိုက္ စိုးမိုးေရးကို သူတို႔က စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ လူမိုက္ေခတ္ မေရာက္မီက ကုလား လူမိုက္ေခတ္။

ထိုစဥ္ ကာလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေနနည္းသည္။ ကုလားႏွင့္ တ႐ုတ္မ်ားသာ အေနမ်ားသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေရေက်ာ္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ စက္ဆန္း၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ကမာရြတ္ စေသာ ထိုထို ကာလ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးဟု ဆိုရမည္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ အေနမ်ားသည္။

အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ကုလားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔လက္ထဲတြင္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

ကုလားလူမ်ိဳး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ လူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သူတို႔နယ္ေျမထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ဗိုလ္မက်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုလားလူမိုက္ေခတ္ ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားသည့္ ကုလားလူမိုက္ ေခါင္းေဆာင္မွာ မတ္စတီးခန္း ။ လူက ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းမွာ ေနထိုင္သည္။ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္၍ ထိုစဥ္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္ ၀င္ဆန္႔သူျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ပုလိပ္မင္းႀကီးအထိ ေပါက္ေရာက္သည္။

မက္စတီးခန္း က စတီးဘရားသားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စပါးအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းႀကီးကို လုပ္ကိုင္ေနသူ။ စပါး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၏ အဓိကက်သည့္ စီ၊ ဘီ မ်ား ပိုင္ဆိုင္သူ။ ကမာရြတ္တြင္ရွိသည့္ မတ္ စတီးေစ်းႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္သူ။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ေစ်းႀကီးလမ္း ဟု အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚရသည့္ စူရတီဘဇားေစ်းႀကီး၏ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္။
အစဦးပိုင္း က သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ ရဖို႔အတြက္ ကုလား လူမိုက္မ်ားကို လက္သပ္ေမြးထားခဲ့သည္။

ထိုမွ တစ္စ တစ္စ တပည့္ တပန္းေတြမ်ားလာၿပီး လူမုိက္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံလာရသည္မွ ေနရာတကာတြင္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈကို မိန္႔ေမာလာသည္။ ကုလားသူေဌးမ်ား ထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအစ ဆက္ေၾကးပါေပးၿပီး သူ၏ အကူအညီကို ရယူလာၾကရသည္။

ေနရာတစ္ကာမွာ ၀င္ဆန္႔သူျဖစ္လာသည္။ ထိုအေပၚတြင္ သာယာ မိန္း႔ေမာလာသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူက ကိုယ္တုိင္ လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ သတၱိေကာင္း၍ ထင္ေပၚလာသူျဖစ္လာသည္ မဟုတ္။ တပည့္ တပန္း အသိုင္း အ၀ိုင္းေကာင္းျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အပိုင္းအထိ ၀င္ဆန္႔ေသာေၾကာင့္ ထင္ေပၚလာသူ ျဖစ္လာသည္ပါ။

စပတ္လမ္း (ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) မွ သိမ္ႀကီးေစ်း အထိ သူ႔ပိုင္နက္ နယ္ေျမျဖစ္လာသည္။ သူႀကီးစိုးထားသည့္ နယ္ပယ္ အျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။ မတ္စတီးခန္း ၏ အရွိန္အ၀ါမွာလည္း ေတာက္ထင္လာ သည္။ သူ၏ အမည္မွာ အေက်ာ္ေဒးယ် ျဖစ္လာသည္။

အုပ္စိုးသည့္ အဂၤလိပ္တုိ႔က သူတို႔၏ စစ္ဗိုလ္ႀကီးအမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေပးထားသည့္လမ္း အမည္သည္ပင္ သူ၏ အမည္ႏွင့္ အစားထိုး အသိအမွတ္ျပဳခံလာရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔ေပးထားသည့္ လမ္းအမည္ " စတင္းေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း" ေနာက္ပိုင္း လူအမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚေ၀ၚလာသည့္ လမ္းအမည္မွာ " မတ္စတီးလမ္း "

သူေနထိုင္သည့္ လမ္းကို သူ၏ အမည္ျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚျပဳလာသည့္ အထိ သူ၏ အရွိန္အ၀ါ ေတာက္ထည္လာသည္။ သူက အေနအထုိင္ အလြန္ထည္၀ါသည္။ ဂ်ိမ္းစဘြန္း ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေရႊ ဦးထုပ္မ်ိဳးကို သူက အဲ့ဒီကတည္းက ေဆာင္းခဲ႔သူပါ။ တစ္ကယ္ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ ကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာႏုိင္။ ေရႊဦးထုပ္ေဆာင္းသည္ဟု ေျပာစမွတ္ စကား ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။

သူ ညေနဘက္ ေလညင္းခံ ထြက္သည့္အခါ ျမင္းေလးေကာင္တပ္ေဒါက္တပ္ ရထားႀကီးစီး၍ ေလညင္းခံ ထြက္သည္။ ထိုေခတ္က ေမာ္ေတာ္ကား စီးႏုိင္သည္ထက္ ေဒါက္ကပ္စီးႏုိင္သည္က ပို၍ ဂုဏ္ရွိန္ျမင့္ထည္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားထက္ ျမင္းေလးေကာင္တပ္ေဒါက္တပ္က ပို၍ စရိတ္က ႀကီးျမင့္သည္။လူအမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းကို ပိုမုိခံရ၍ အထင္ႀကီးမႈကိုလည္း ပို၍ ခံရသည္။

သူ၏ေဒါက္ကပ္ေမာင္းသူမွာ မဟာရာဂ်ာေစာ္ဘြားမ်ား ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံုမ်ိဳး ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပ တိုက္သားတို႔၏ ခန္႔ထည္ေသာ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံုမ်ိဳး ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း ၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး ေမာင္းရသည္။

ေဒါက္ကပ္ေမာင္းသူကား အဲဒီေလာက္ ထည္၀ါေနမွေတာ့ ေဒါက္ကပ္စီးသူ ဘယ္ေလာက္ ထည္၀ါေနလိမ့္မည္ ကို အထူးေျပာစရာမလိုပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ အမိုးဖြင့္ကားကို စီး၍လည္း ကန္ေတာ္ႀကီးကို ပတ္၍လည္း ေလၫႇင္းခံတတ္ေလ့ရွိသည္။
လူမိုက္ဘြဲ႔ခံ မတ္စတီးခန္းက အဲဒီလိုမ်ိဳး အေနအထိုင္ ထည္၀ါသူျဖစ္၏။ ေတာင္းမွာ အကြပ္၊ လူမွာ အ၀တ္ ဆို႐ိုး စကားရွိသည္။ သူက ေငြဖလားကို ေရႊနားကြပ္ အဆင့္၊ ထုိထက္ သာလြန္၍ ေရႊဖလားကို စိန္နားကြပ္သူပါ။

မတ္စတီးခန္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္လူမိုက္ဘြဲ႔ခံ ကုလားသူေဌးမွာ မန္မဆာ။
မန္မဆာက မတ္စတီးခန္းေလာက္ နာမည္သတင္း အရွိန္အ၀ါႀကီးေသာ္လည္း ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းမွာ သူကလည္း တစ္ဗိုလ္ တစ္မင္း လုပ္ေနႏုိင္သူျဖစ္၏။

ေသာ္မဆင္မွာ တိုက္တာႏွင့္ အက်အန ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရထားလံုး အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္သည္။ ေခတ္အခါလိုက္ ဂုဏ္ရည္လည္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေသာ္မဆင္ႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္မွာ အငွား ခ်ထားသည့္ တိုက္တာ အိမ္ေျခမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရထားလံုး လုပ္ငန္းအတြက္ တပည့္ လူမိုက္ေမြးရင္း ကေန ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္တိုင္ လူမိုက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ

မတ္စတီးခန္းေလာက္ မေက်ာ္ၾကားေပမယ့္ မန္မဆာ ဆိုသည့္ နာမည္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေလာက္ေအာင္ေတာ့ ထင္ေပၚခဲ့သည္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ လူမိုက္ဘဲ ြ႔ခံခဲ့သည္မွာ စတီးစကင္းခန္ တို႔ မန္မဆာတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအေျခခံလည္း ပါသည္။ ကုလား လူမိုက္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ခါးေဆာင္း တင္ၿပီး စိုးမိုးျခယ္လွယ္ ေနသည္ကို ဖိုးတုတ္ က မခံခ်င္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြ ေသြးမေကာင္းလုိ႔ သတၱိနည္းလို႔ သူတို႔က ဗိုလ္က်ခြင့္ ရေနတာလား။

ျမန္မာ လူမိုက္ေတြ ရွိပါလ်က္ကနဲ႔ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ေလာက္မွာဘဲ နယ္က်ဥ္းခံၿပီး ေနေနတာ သူတို႔အရွိန္အ၀ါကို ေၾကာက္လုိ႔လား။ မတ္စတီးခန္းတို႔ နယ္ေျမထဲကို ဘာလို႔ မတိုးရဲတာလဲ။

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ က ဒါကို မေက်နပ္ခံျပင္းသည့္ စိတ္ဓါတ္ အေျခခံႏွင့္ လူမိုက္ေလာက ထဲသို႔ တိုး၀င္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္စတီးခန္း ၏ ညာလက္႐ံုး နာမည္ႀကီး ကုလား လူမိုက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ မာမြတ္ကို စၿပီးၿဖိဳခဲ့သည္။ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဂိုလမ္းၾကား နယ္ေျမမွာက မာမြတ္ ကို ဖိန္႔ဖိန္႔ တုန္ေအာင္ ေၾကာက္  ၾက ရသည္။ မာမြတ္က မတ္စတီးခန္း လက္ထက္မတိုင္မီ ကတည္းက လူမိုက္ အျဖစ္ ႀကီးစုိးေနသူ။

ေနာက္ပိုင္း မတ္စတီးခန္း က လက္႐ံုးတပည့္ အျဖစ္ ေမြးလိုက္ရာမွ ဆရာျဖစ္သူ၏ အရွိန္အ၀ါႏွင့္ ပို၍ ဇက္ရဲ လက္ရဲ ဗိုလ္က် စိုးမိုးလာသည္။

ကိုဖိုးတုတ္က ေနာင္ သူ႔တပည့္ျဖစ္လာသူ ေသာင္းတင္ ဆိုသူႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး မာမြတ္နယ္ေျမ ပန္းဆိုးတန္း သို႔ ၀င္၍ မူလီေခါင္းတပ္ ႀကိမ္တုတ္ႏွင့္ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ႏွက္ခဲ့သည္။

မာမြတ္က သူ႔ကို ဘယ္သူ ၀င္ႏွက္သြားမွန္းပင္ မသိလိုက္။ ကိုဖိုးတုတ္ ကလည္း နာမည္မခံ ။ ခံလို႔လည္း မျဖစ္။ မတ္စတီးခန္း က ပုလိပ္အဖြဲ႔အေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္မွ ရွိေနေသာေၾကာင့္ နာမည္မခံရဲ။

ထို႔ေၾကာင့္ . . .
ကိုဖိုးတုတ္က ေပၚထင္ေရးကို ဦးမတည္ဘဲ လုပ္စရာရွိတာကို သိုသို သိပ္သိပ္ ပိပိ ရိရိ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
ခံလွည့္မရွိ။ လုပ္လွည့္သာ ရွိခဲ့သည့္ မာမြတ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခံခ်က္ႏွင့္ ႀကံဳေတ႔ြလုိက္ရသည့္ အခါ ဖ်ားသြားသည္။ ဗိုလ္က်သည့္ ထီမထင္ လုပ္ရပ္မ်ား အရွိန္တန္႔သြားသည္။

လမ္းမေတာ္ ဖုိးတုတ္က သည္နည္းျဖင့္ သူတို႔ အုပ္စု၀င္ လူမိုက္မ်ားက တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ၿဖိဳခဲ့သည္။

credit :Kyaw Mya Than


                           *********************************************

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ အပိုင္း (၁)

ဖိုးတုတ္ ရဲ႕ မိခင္ၾကီးေဒၚခ်စ္ပု ဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (၁၄) လမ္းမွာ ေစ်းေရာင္းျပီး အတန္အသင့္ ေခ်ာင္ လည္ တဲ့ မိသားစုပါ။ ဖိုးတုတ္ မွာ ညီ ကိုဘသိန္း၊ ညီမ ေဒၚမမေလး တို႕ရွိျပီး အရပ္ ၅ ေပ ၈ လက္မ၊ အသားညိဳညိဳ ႏႈတ္ ခမ္းေမႊး ထားတတ္တဲ့ ဖိုးတုတ္ ဟာ ဘ၀ကို အပူအပင္ မရွိ ျဖတ္သန္းနိုင္ ခဲ့သူပါ။ 


ဖိုးတုတ္ ဟာ သူေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ (၁၄) လမ္းမွာ အတန္းအစားေပါင္းစံု နဲ႕ အေပါင္းအသင္း ဆန္႕သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ျပီး လူငယ္ပီပီ ဂ်င္၀ိုင္း၊ ၾကက္၀ိုင္း ေတြမွာ လွည့္လည္ေပ်ာ္ပါး အခ်ိန္ျဖဳန္းရင္း တစ္ခါ တစ္ရံ မိခင္ ကို ကူညီေစ်းေရာင္းရင္းေနခဲ့သူပါ ။ ဦးေလးေတာ္သူ ရဲ႕ ျမိဳ႕တြင္းဆြဲ ေမာ္ေတာ္ကား မွာ စပါယ္ရာလိုက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မဟုတ္မခံ စိတ္ေၾကာင့္ ခဏခဏ ရိုက္မႈျဖစ္ျပီး အလုပ္ထြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ ပါတယ္။


လူမိုက္ဘ၀က ဒီလိုစခဲ႔တာပါ 

ဖိုးတုတ္ ကို လူမိုက္ ဘ၀ေရာက္ေအာင္ စတင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ေခတ္ မတိုင္ခင္ လမ္း မေတာ္ လူမိုက္ၾကီးျဖစ္ ခဲ့တဲ့ ပုဏၰား ဘထြန္း ပါပဲ။ အဲ့ဒီေခတ္က လမ္းမေတာ္မွာ ပုဏၰား ဘထြန္း၊ သိမ္ၾကီးေစ်း ဆိုရင္ လွေဖ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ေက်ာက္ တံတားဘက္ က်ေတာ့ မတ္စတီးခန္း၊ ၾကည့္ျမင့္တိုင္ မွာက ၾကက္က်ား၊ ဘားလမ္းမွာ ဟူစိန္ ဆိုျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ သူ႕အပိုင္းနဲ႕သူ အပိုင္စား လူမိုက္ၾကီးေတြ ၾကီးစိုးခဲ့ ပါတယ္။ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပုလိပ္ အင္အားနဲ႕ လူဦးေရ မမ်ွတဲ့ အတြက္ ပုလိပ္ေတြဟာ နယ္ေျမတိုင္း က အပိုင္ စား လူမိုက္ေတြကို ခါးပိုက္ေဆာင္ ထဲထည့္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ နယ္ေျမ အပိုင္ လူမိုက္ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ နယ္ေျမထဲက ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ စီးပြားေရး သမား ေတြရဲ႕ ကာကြယ္ေပးဖို႕ ဆက္တဲ့ လစဥ္ေၾကးကို ခံစားေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ လူမိုက္ေတြ ထဲမွာမွ ပုဏၰား ဘထြန္း က ေၾကာက္စရာ အေကာင္း ဆံုး အျဖစ္ နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ 

ပုဏၰားဘထြန္း ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္က ကုလား သူေဌး တစ္ဦးလည္းျဖစ္ လူမိုက္ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ တဲ့ မတ္စတီး ခန္း ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပုလိပ္ မင္းၾကီးနဲ႕လည္း ပုဏၰားဘထြန္း ဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ အင္ မတန္ ရင္းနွီးတယ္လို႕ နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ ဖိုးတုတ္ ကလည္း လမ္းမေတာ္ တစ္၀ိုက္မွာ နည္းနည္းေလး နာမည္ထြက္လာတဲ့ ဇ ရွိတဲ့ လူငယ္ ေျခတက္ ကေလးေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ျပႆ     နာ စတက္ တယ္။

 ျဖစ္ပံုက ဒါလ္ဟိုဇီလမ္း မွာ အပိုင္စားျပီး ေစ်းသည္ေတြကို မိုက္ေၾကးလိုက္ ခြဲေနတဲ့ မတ္စတီးခန္း ရဲ႕ တ  ပည့္ မာမြတ္ နဲ႕ ဖိုးတုတ္ တို႕ စကားမ်ားရာ က ဖိုးတုတ္ က မာမြတ္ ကို မူလီ ေခါင္းတပ္ တုတ္ နဲ႕ မေသ မရွင္ ရိုက္လိုက္ရာက စတာပါ။

မာမြတ္ ကုိ ရိုက္လိုက္တဲ့ ကိစၥအတြက္ လူမိုက္ေၾကာ ေနာေၾကေန တဲ့ မတ္စတီးခန္း က သူ႕တပည့္ ေတြကို ဖိုးတုတ္ ကို ရန္သြား မရွာၾကဖို႕၊ ဖိုးတုတ္ ဟာ မီးခဲ ျဖစ္လာနိုင္တယ္ ဆိုျပီး တားျမစ္ခဲ့ ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မာမြတ္ ကိစၥ မေက်နပ္တဲ့ မတ္စတီးခန္း တပည့္ နွစ္ေယာက္ က ဖိုးတုတ္ ကို ျပႆ      နာရွာၾကရာမွာ နွစ္ေယာက္လံုး ဖိုးတုတ္က ဓါးေျမာင္နဲ႕ ထိုးလႊတ္လိုက္ ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္လည္း မတ္စတီးခန္းေရာ၊ ပုဏၰား ဘထြန္း ပါ ဒီကိစၥ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ ဖိုးတုတ္ကို ျပသနာလာမရွာၾကတာကို က ဖိုးတုတ္ အတြက္ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္စရာ ကိစၥ တစ္ခုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ပုဏၰားဘထြန္း က သူ႔ လူကို ထိရင္ ဘယ္လိုျပန္လုပ္ တတ္သည္ ဆိုတာ ရာဇ၀င္ေတြ ရွိတာကို ဖိုးတုတ္သိသည္။ ဒီအတိုင္း ထိုင္ေနျပီး သူလာမယ့္ အခ်ိန္ ေစာင့္ေနတာထက္ ပုဏၰား ကို သြားရွင္း မည္။ ျပီးေတာ့ နယ္ေျမ အပိုင္ လူ  မိုက္ေတြကို တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ဆက္ရွင္းဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ပါေတာ့တယ္။

ဖိုးတုတ္ လူမိုက္ျဖစ္သြားျပီ

၁၉၃၂ ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ (၁၁) လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ တစ္ရပ္ကြက္လံုး မွ ဆင္းရဲသား၊ လူခ်မ္းသာ၊ ဖိုးတုတ္ ၏ မိဘမ်ားပါ မက်န္ ဖိန္႔ဖိန္႔ တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ရြံ႕ရေသာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အတြင္း ရွိ အျခား နယ္ေျမ အပိုင္စား လူမိုက္ အခ်င္းခ်င္းပင္ ဆရာၾကီး ဟု ေရွ႕က တပ္ေခၚ ရေလေသာ ပုဏၰား ဘထြန္း ၏ အိမ္ေရွ႕သို႕ ျမေနေအာင္ေသြးထားသည့္ ငွက္ၾကီးေတာင္ ဓါးျဖင့္ လူမိုက္ ေပါက္စ တစ္ေယာက္ ရပ္ေနသည္။

 ဖိုးတုတ္ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါး ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုတ္ျပီး တစ္ေယာက္ခ်င္း ဓါးခ်င္း ယွဥ္ခုတ္မည္ အိမ္ေပၚ က ဆင္းခဲ့ဖို႕ စိန္ေခၚ ပါတယ္။ တပည့္ တပန္း အလြန္ေပါ မ်ားျပီး လူမိုက္ အခ်င္းခ်င္းပင္ ေၾကာက္ရေသာ လူမိုက္ၾကီး ပုဏၰား ဘထြန္း အိ္မ္ေပၚက လံုး၀ ဆင္းမလာ။ တစ္ကယ္ ေတာ့ ပုဏၰား ဘထြန္း နဲ႔ ဖိုး တုတ္ အသက္ခ်င္း အရြယ္ခ်င္း ကြာလြန္းေနျပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ မိုက္ခဲ့ မိုက္ခဲ့ ႏြားအို က ေပါင္က်ိဳး ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ပုဏၰားအေနျဖင့္ ဖိုးတုတ္ နွင့္္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ယွဥ္လို႕ မျဖစ္နိုင္ေတာ့မည္မွန္း သိသည္။ 

အိမ္ေပၚက လံုး၀ ဆင္းမလာ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ စိန္ေခၚျပီး ဖိုးတုတ္ က စကားတစ္ခြန္းေျပာသြားသည္။ "ခင္ဗ်ားက လူမိုက္ ပုဏၰား မဟုတ္ေတာ့ဘူး.. ဆန္ေတာင္း တဲ့ ပုဏၰား ျဖစ္သြားျပီ။ ဖိုးတုတ္ ဒီေန႕က စျပီး လမ္း မေတာ္ လူမိုက္ျဖစ္သြားျပီ” တစ္ကယ့္ ၀ါရင့္ လူမိုက္ၾကီး ပုဏၰား ဘထြန္း ကိုပင္ အိမ္ေရွ႕သြား စိန္ေခၚေသာ ဖိုးတုတ္ သတင္း က တစ္ျခား နယ္ပယ္ပိုင္ လူမိုက္ၾကီးေတြၾကား ဂယက္ရိုက္ သြားပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႕ ရန္ ကုန္ လူမိုက္ေလာကမွာ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ က အခ်ိန္တို အတြင္း ေနရာရခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နယ္ခ်ဲ႕ဖိုးတုတ္

အဲ့ဒီေခတ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမွာ တစ္ဗိုလ္ တစ္မင္း စိုးမိုး မင္းမူ ေနသည့္ ရပ္ကြက္ အပိုင္စား လူမိုက္မ်ားသာ ၾကီးစိုး ပါတယ္။ လူမိုက္ အခ်င္းခ်င္း နယ္မေက်ာ္ ၾကပဲ နယ္ေက်ာ္ တဲ့ လူမိုက္ေတြ အတြက္ လည္း ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့တာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္ ကေတာ့ လမ္းမေတာ္ တစ္ရပ္ကြက္ထဲမွာ ထိုင္ျပီး မင္းမူေနရံုနဲ႕ ေက်နပ္နိုင္သူမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဖိုးတုတ္ ပထမဆံုး မ်က္ေစာင္း ထုိးတာ ကေတာ့ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းပါ။ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းမွာ က ဗိုလ္ တစ္ေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား လူမိုက္ မတ္စတီးခန္း ၾကီးစိုးေန ပါတယ္။ မတ္စတီးခန္း က ေတာ့ သူ႕လက္ရံုး မာမြတ္ ကိစၥျပီးကတည္းက ဖိုးတုတ္ ကို ေရွာင္ဖို႕ သူ႕ တပည့္ ေတြကို မွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖိုးတုတ္ ပန္းဆိုးတန္း ကို ကိစၥတစ္ခု နဲ႕သြားတဲ့ ညမွာ မတ္စတီးခန္း တပည့္ တစ္ေယာက္က နယ္ေက်ာ္ လာတယ္ ဆိုျပီး ဖိုးတုတ္ ကို ရင့္ရင့္ သီးသီး ေျပာခဲ့တဲ့ အတြက္ အဲ့ဒီ လူမိုက္ ဟာ ဖိုးတုတ္ ဓါးခ်က္ နဲ႕ အူပြင့္တဲ့ အထိ အထိုး ခံခဲ့ ရပါ ေတာ့တယ္။ 

မတ္စတီးခန္း ဟာ ဖိုးတုတ္ နဲ႕ တိုက္ရိုက္ေတြ႕မယ္ ထင္ခဲ့ေပမယ့္… သူတစ္ကယ္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရတာက သူ႕ ဗိုလ္တစ္ေထာင္နယ္ထဲက လူမိုက္ေပါက္စေလး ငမိုး ပါပဲ။ မတ္စတီးခန္း ရဲ႕ တပည့္ေတြ ၾကီးစိုးေနတဲ့ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဘုရားပြဲေတာ္ ည တစ္ညမွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ထဲက ပ်ံက်ေပေတေနတဲ့ ဆိုးသြမ္း လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္က မတ္စတီးခန္း တပည့္ ကုလား လူမိုက္ (၈) ေယာက္ကို ဓါးနဲ႕ ၀င္ပိုင္းပါတယ္။

 ကုလား လူမိုက္ (၃) ေယာက္ ေသလုေမ်ာပါး ဒဏ္ရာရ သြားၾကျပီး က်န္တဲ့ လူမိုက္ ေတြလည္း ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္က စလို႕ မက္စတီးခန္း ဟာ ပန္းဆိုးတန္း ကို ဖိုးတုတ္လက္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ကို ငမိုး လက္ အပ္ျပီး လူမိုက္ေလာက ကေန တစ္ျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္ သြားပါ ေတာ့တယ္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ နဲ႕ မေရွးမေနွာင္းမွာပဲ ဓားေရးၾကြယ္ ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး ရဲ႕ နာမည္ ဟာလည္း ရန္ကုန္ လူမိုက္ေလာကမွာ တျဖည္းျဖည္းၾကီးမားလာပါေတာ့တယ္။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး ရဲ႕ ဧည့္၀တ္

ငမိုး ပခံုးခ်င္း ယွဥ္လာျပီ ဆိုတာ နဲ႕ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္က သူ႕ ထံုးစံအတိုင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ပါေတာ့တယ္။ ရန္ကုန္ ရဲ႕ ခ်မ္းစီးစီး ဒီဇင္ဘာ မနက္ခင္း တစ္ခုမွာ သကၠလပ္ အကၤ်ီ အထူ စား ေအာက္ မွာ ဓားရွည္ တစ္ေခ်ာင္း ကို လြယ္ျပီး ဘိုကေလးေစ်း (ဘရုတ္ကင္းေစ်း) လမ္းထဲကို ၀င္လာတဲ့ ဖိုးတုတ္ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဖိုးတုတ္ က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး အိမ္ေရွ႕ ရပ္လိုက္တယ္ ဆိုလ်ွင္ပဲ ငမိုး ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိ ျပဴးျပဴး ျပာျပာျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ငမိုး ခ်က္ခ်င္း အိမ္ေပၚကေျပးဆင္းျပီး လာရင္း ကိစၥကို ေမးပါေတာ့တယ္။ ဖိုးတုတ္က သကၠလပ္ အကၤ်ီကို စြဲခြ်တ္ျပီး ရင္ဘတ္ ကို ေကာ့ေပးသည္။ “ ေအး ငမိုး.. မင္း ဓါးေရးထက္ တယ္ ဆိုလို႕ ငါလာ အထုိးခံၾကည့္တာ” ဟု ေအာ္ၾကီး ဟစ္က်ယ္ေျပာေတာ့သည္။ ငမိုး ကလည္း လူနပ္…။ ပုဏၰား လိုေတာ့ အရွက္ကြဲမခံနိုင္။ ဒီေတာ့ ဖိုးတုတ္ကို ျပံဳးျပရင္း “ဟာ အကိုၾကီးကလည္း မဟုတ္တာ။ ဒီအေၾကာင္းေတြ မေျပာပါနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗမာ ညီအစ္ကိုခ်င္း ၾကားမွာ ဒါမ်ိဳးေတြရွိေသးလားဗ်ာ.. အကိုေတြ႕ခ်င္ရင္ ေခၚခိုင္း လိုက္ေပါ့.. တစ္ကူးတစ္က ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လာေနရတယ္လို႕”

"ေအး မင္းက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ မွာ ဗိုလ္မထားဘူး ဆိုလို႕.. ငါကလည္း ဗိုလ္လာ လုပ္တာေလကြာ”
“ဟာ… အကိုၾကီးရာ ကြ်န္ေတာ့္ ကို မၾကိဳက္တာ ရွိရင္ ဆံုးမလို႕ရပါတယ္.. နာခံပါ့မယ္.. ကြ်န္ေတာ္ အကို ၾကီး ကို ဧည့္၀တ္ျပဳပါရေစ”  ဖိုးတုတ္ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါ… ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး ဧည့္၀တ္ျပဳတာ ကိုလည္းလက္မခံ… နယ္ေျမခ်င္း စည္းမေက်ာ္ဖို႕ သာေျပာခဲ့ျပီး ျပန္လာခဲ့ ပါတယ္။ 

အျပန္ တြင္ေတာ့ အလာတုန္းကလို မဟုတ္။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး ပိုင္ ရထားလံုးနွင့္ ဖိုးတုတ္ ကို အိမ္ အေရာက္ လိုက္ျပန္ပို႕ေပး ပါေတာ့ တယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္က စျပီး ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ငမိုး ေသဒဏ္ က်သြား တဲ့ အ ခ်ိန္ အထိ ဖိုးတုတ္ နဲ႕ ငမိုး တို႕ဟာ သံခင္း တမန္ခင္း ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ဘာျပႆ      နာ မွ ထပ္မျဖစ္ၾကေတာ့ပါဘူး။


သူေဌး ဖိုးတုတ္

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ဟာ အရင္ လူမို္က္ေတြလို ကိုယ့္နယ္ေျမ က်ဥ္းက်ဥ္းေလး ထဲ မင္းမူ ေနတာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ၾကည္ျမင့္တိုင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ လသာ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သိမ္ၾကီးေစ်း လူမိုက္ေတြကအစ ဖိုး တုတ္ရဲ႕ တပည့္ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာျပီး နယ္ေျမ ဆိုင္ရာ ဆက္ေၾကး တစ္ပုံ ကို လမ္းမေတာ္ ဖုိးတုတ္ထံ သြင္း ၾက ရပါ ေတာ့တယ္။ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲက ဘိန္းခန္းမ်ား၊ ဇိမ္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲစား ရံုၾကီးမ်ား မွ အစ သိမ္ၾကီးေစ်း၊ သံေစ်း ရွိ အေရာင္းအ၀ယ္ ဒိုင္ၾကီးမ်ား၊ ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား၊ ၾကည့္ျမင့္တိုင္ စက္ဆန္း ေျပးဆြဲေသာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းေတြ၊ ဂိတ္ထုိးသည့္ Taxi ကားမ်ား အဆံုး လစဥ္ ဆက္ေၾကး မ်ားအား ဖိုးတုတ္ထံ ေပးသြင္း ရေတာ့ သည္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ၀င္ေငြက တစ္လ လ်ွင္ (၃၀၀၀) နီးပါး ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသလို ဖယ္မလီယာ ကား (၂) စီးနွင့္ ေမာ္ေတာ္တစ္စီး ပိုင္သည္ အထိ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာခဲ့ေတာ့သည္။ 

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္က ရာဇ၀တ္မႈမ်ား လိုက္ရာတြင္ နာမည္ၾကီးေသာ ေရွ႕ေနၾကီး ပန္ကာေအးကို လိုလူကို ပင္ ဥပေဒ အၾကံေပး အျဖစ္ လစာေပး ငွားထားလိုက္ ေသးသည္။ နာမည္ၾကီး လာသည္နွင့္ အမ်ွ အေပါင္း အသင္း မ်ားလာသည္။ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ခင္ေမာင္ရင္၊ ဇာတ္မင္းသား ေရႊက်ီးညိဳ တို႕ ဖိုးတုတ္နွင့္ တစ္တြဲတြဲ ျဖစ္လာသည္။ နိုင္ငံေရးေလာကမွ အမတ္မ်ားနွင့္ တစ္စားပြဲတည္း ထိုင္ေသာက္နိုင္ သည္ အထိ ဖိုးတုတ္ ပါ၀ါ က ၾကီးမား ခဲ့သည္။

အခ်စ္ လူၾကမ္းဖိုးတုတ္

လူမိုက္ ဆိုတာ ဂ်ိဳ နဲ႕လား ဆုိေသာ ဆိုရိုးစကား ရွိပါတယ္။ ဖိုးတုတ္ က ဂ်ိဳ နဲ႕ လူမိုက္ မဟုတ္ေပမယ့္ နွလံုးသား နဲ႕ လူမိုက္ပါ။ ဖိုးတုတ္ နွလံုးသားကို ညိွဳ့ငင္ ဖမ္းစား ထားတာက လမ္းမေတာ္ သူ တရုတ္ ကျပား မ သင္းျမ။ မသင္းျမ က အေဖ မရွိေတာ့ အေမ နဲ႕အေဒၚ က လမ္းမေေတာ္ (၂၄) လမ္း၊ ကြမ္းတန္းေစ်းတြင္ ေစ်းေရာင္းတဲ့ သူေတြ။ ဖိုးတုတ္ အေမ နဲ႕ မသင္းျမ အေမ က ဥပုသ္ေစာင့္၊ ဘုရားသြား အတူတူ လူရင္းေတြ။

 ေငြေရး ေၾကးေရး ေတာင့္တင္းျပီး ဖိုးတုတ္ အေမ ေဒၚခ်စ္ပု ေငြလိုလ်ွင္ မသင္းျမ တို႕ မိဘေတြက ေထာက္ပံ့ေနၾက။ မသင္းျမ ကို ဖိုးတုတ္ ၾကိဳက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြင့္မေျပာရဲခဲ့။ မသင္းျမ ေရွ႕ေရာက္ လ်ွင္ပင္ လူ မိုက္ ၾကီး က ရဲရဲ ၀ံ့၀ံ့ စကား မေျပာရဲရွာ။ ဒါေပမယ့္ တပည့္ အရင္းေတြ အေပါင္းအသင္း အရင္းေတြနဲ႕ အတူတူ ေသာက္ၾကတဲ့ အရက္၀ိုင္း မွာေတာ့ ဖိုးတုတ္ၾကီး ရဲ႕ ရင္တြင္း ေ၀ဒနာ ေတြက အန္အန္ ထြက္လာ တတ္လို႔ ဖိုးတုတ္ ရင္တြင္းက အခ်စ္ဓာတ္ေတြ ကို သူ႔ညီ ဘသိန္းနဲ႕ တပည့္ရင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ လသာ လူမိုက္ စံဘေသာင္းရီ (ေခၚ) ဂႏၵမာ ေဆာင္းရင္၊ ကမ္းနားလမ္း အုန္းေဖ၊ လြစ္စ္လမ္း ငညြန္႕ ၊ တာေမြ ေအာင္ဘ၊ လက္ေကာက္ ခ်န္ထြန္း တို႕က အူမ ေခ်းခါး မၾကားခ်င္မွ အဆံုး သိထားျပီးသား။ 

မသင္းျမ က ဘာသာတရား ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ၾကီးျပင္း လာခဲ့တဲ့ မိန္းကေလး ပီပီ ဖိုးတုတ္ လို နာမည္   ၾကီး လူမိုက္ ကို ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မသင္းျမ က ဖိုးတုတ္ညီ ကိုဘသိန္း နဲ႕ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ရင္းနွီး ပါတယ္တဲ့။ ေစ်းထဲမွာ မသင္းျမ ကလည္း မဟုတ္မခံ ဇတ္ဇတ္ၾကဲ ဆိုေတာ့ ဘသိန္း က သူ႕အကိုနဲ႕ စိတ္ခ်င္း တူသဟဲ့ ဆိုျပီး မသင္းျမ ကို သူ႕အကို ဖိုးတုတ္နဲ႕ ၾကိတ္သေဘာတူ ေနပါတယ္။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဲ့ဒီေန႕က မသင္းျမ ေစ်းေရာင္းတဲ့ေနရာကို ဘသိန္း ေရာက္လာျပီး ကိုဖိုးတုတ္က မသင္းျမ ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ၾကိဳက္ေၾကာင္း ကို ေအာင္သြယ္ ေျပာပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာ မသင္းျမက ဘသိန္း ကို ခဲ နဲ႕ေကာက္ထု လိုက္ပါေလေရာလား။ နဖူး အာလူး သီးၾကီး ကို အုပ္ျပီး ေအာင္သြယ္ေတာ္ ဘသိန္း က စပ္ျဖဲျဖဲ နဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္။ 

အဲ့ဒီည က လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ နွင့္ တြဲဖက္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ခင္ေမာင္ရင္၊ ဇာတ္မင္းသား ေရႊက်ီညိဳ၊ ရုပ္ ရွင္ မင္းသား ေက်ာ္စိုး တို႕ နန္းသီတာ ဆိပ္ကမ္းက သေဘၤာ တစ္စီး ေပၚမွာ ေလညွင္းခံရင္း အရက္ေသာက္ခဲ့ရာမွ အမူးလြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ခင္ေမာင္ရင္ ကား နဲ႕ ဖိုးတုတ္ ကို အိမ္အထိ လိုက္ပို႔ၾကျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြျပန္သြားၾကေတာ့ ဖိုးတုတ္ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။ မနက္မိုးလင္းေတာ့ အခန္း တံခါးေခါက္သံေၾကာင့္ ဖိုးတုတ္ တံခါးကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ေတာ့…သူ႕ညီ ဘသိန္း နဲ႕ တပည့္ေတြက မိန္းမ တစ္ေယာက္ကို အတင္းဆြဲေခၚ လာျပီး ဖိုးတုတ္ အခန္းထဲ အတင္း တြန္းပို႕ေတာ့ပါေလေရာ။

“ေဟ့ ေကာင္ေတြ ဒါဘာလုပ္တာလဲ"
“အကိုပဲ ညက မသင္းျမကို မရရင္ ေသေတာ့မယ္ဆို.. အဲ့ဒါ နဲ႕ က်ဳပ္တို႕ စီမံလာေပးတာ” ဘသိန္း က ေျပာေျပာ ဆုိဆိုနွင့္ တံခါး ကို ဆြဲပိတ္ လိုက္ျပီး အျပင္က ေသာ့ခတ္ လိုက္ပါေတာ့တယ္။ (အမွန္ က မင္းသား ခင္ေမာင္ရင္ စနက္ပါ.. ကိုဖိုးတုတ္ ကို လိုက္ပိုိ႕ရင္း ကေန ဖိုးတုတ္ ညီ နဲ႕ တပည့္ ေတြကို မင္းတို႕အကိုေတာ့ မသင္းျမ ကို မရရင္ နန္းသီတာဆိပ္ က ခုန္ခ်မယ္ လုပ္ေနလို႕ မူးေအာင္ တိုက္ျပီး ျပန္ေခၚ လာတာ ဆိုျပီး သရုပ္ေဆာင္ျပ သြားတာကို တပည့္ေတြက အတည္ထင္ျပီး အခုလို လုပ္ေပးလိုက္ၾကတာပါပဲ)

ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြကို ေဒါသထြက္သလို မသင္းျမ ကို အားနာေနသည္။ မသင္းျမ က ငိုယိုေနတာ ျမင္ရေတာ့ သူ စိတ္မေကာင္း။ ျပီးေတာ့ မသင္းျမ အေမေတြက သူ႕အေမ ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေတြ။ အခုေတာ့ ဘသိန္းနဲ႕ တပည့္ေတြေၾကာင့္ အေမ မ်က္နွာပ်က္ ရေတာ့မည္။ မသင္းျမ က ဖိုးတုတ္ ကို ဆဲသည္။ ဖိုးတုတ္ က ရွင္းျပ သည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဘသိန္းနွင့္ တပည့္မ်ားက မသင္းျမ အိမ္ကေန ေစ်းကို အထြက္မွာ ကားေပၚတင္ ဆြဲလာ ခဲ့ျခင္းတဲ့။ 

ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုး လႊမ္းမိုးေနသည့္ ဖိုးတုတ္။ ဒုစရိုက္သမားတိုင္း ဦးညြႊတ္ရေသာ ဖိုးတုတ္။ အသက္ အရြယ္နွင့္ ဥစၥာပစၥည္း ရွိေသာ သူေဌးေလး ဖုိးတုတ္။ ေသရဲ၊ သတ္ရဲ၊ ရိုက္ရဲ လူမိုက္ၾကီး ဖိုးတုတ္။ အခုေတာ့ မသင္းျမ ကို ေတာင္းပန္ စကားေတြ တစ္တြတ္တြတ္ ဆိုေနရွာသည္။ မသင္းျမ ကလည္း လူမိုက္ေတြ ေပါမ်ား လွသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးေတြ မိန္းမသားေတြခ်ည္း ေစ်းေရာင္း စားေနရသည့္ ဘ၀ က မလံုျခံဳ။ ဖုိးတုတ္နွင့္ ပတ္သက္ မိလ်ွင္ မိမိ မိဘ အသိုင္းအ၀ိုင္း အားလံုးကို ဘယ္သူမွ မတို႕ ရဲ မထိရဲသည့္ လံုျခံဳမႈ ရလာနိုင္သည္ ကိုေတြးမိ သြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕…။ အဲ့ဒီ အခန္းေလးထဲမွာ ဖိုးတုတ္ လူပ်ိဳ ဘ၀ တစ္စခန္း သိမ္းသြားေတာ့သည္။


ဖိုးတုတ္ အတု (သို႕) လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္

မဂၤလာေဆာင္ခါနီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ေဒါသ ထြက္ေနပါတယ္။ သားလုပ္သမ်ွ ခ်ိဳသည္ ခါးသည္ မေျပာဖူးေသာ မိခင္ၾကီး ေဒၚခ်စ္ပု က အခု နာနာၾကည္းၾကည္းနွင့္ လာေျပာသြားတဲ့ စကားက…..ဖိုးတုတ္ ကို ယမ္းမီးပံု က်ေစပါေတာ့ တယ္။ “ ဖိုးတုတ္ နင္ လူမိုက္ ရံုတင္ မကေတာ့ဘူး။ လူလိမ္ လူယုတ္မာျဖစ္ေနျပီ။ ငါတို႕ ေစ်းေရာင္းစားလာ တာ။ တစ္သက္လံုး သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို မလိမ္ မညာ ခဲ့ဘူး။ နင့္ က်မွ တစ္ေစ်းလံုး ဟိုးဟိုးေက်ာ္ ကလိမ္ ဖိုးတုတ္ျဖစ္ေနပါလားဟဲ့ ” တဲ့။ 

တပည့္ေတြကို စံုစမ္းခိုင္းၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္သည္။ သိမ္ၾကီးေစ်း နဲ႕ လသာ တစ္၀ိုက္မွာ ဖိုးတုတ္ ဆိုတဲ့ နာ မည္နဲ႕ ကုန္ေတြ မွာျပီး နယ္ပို႕သတဲ့။ ျပီးေတာ့ ကုန္သည္ေတြကို ပိုက္ဆံ မရွင္းပဲ ေျဗာင္လိမ္သည္။ ကုန္ သည္ေတြ ခမ်ာလည္း ဖိုးတုတ္ ဆိုသည့္ နာမည္ၾကားသည္နွင့္ပင္ သြားမေတာင္း ရဲေတာ့ေခ်။ ဖိုးတုတ္ ဓါးဆြဲျပီး ဆင္းလာခဲ့သည္။ အဲ့ဒီ ဖိုးတုတ္က ဘယ္သူလဲ။ 

ၾကာၾကာ မစံုစမ္းရ..လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ေတာ့  မဟုတ္ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ တဲ့။ ပြဲစား ဖိုးတုတ္ လို႕ လဲ ေခၚ သတဲ့။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ တစ္ေယာက္ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ေၾကာင့္ ေဒါသ ထြက္ရျပီ။ မၾကာမီ ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြ လက္ထဲမွာ ယက္ကန္ ယက္ကန္နဲ႕ မူးေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ပါလာ ပါေတာ့တယ္။ လမ္း မေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကို အထင္ေသးသည့္ အမူအယာျဖင့္ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္က ၾကည့္လိုက္သည္။

"ခင္ဗ်ား..ဘယ္သူလဲ..က်ဳပ္ကို ဘယ္သူမွတ္လို႕ ဒီလိုေခၚလာတာလဲ .. ေသခ်င္လို႕လား”
လမ္း (၃၀) က ေဟာက္သည္။ လမ္းမေတာ္ က ရယ္သည္။

“က်ဳပ္ နာမည္ ဖိုးတုတ္ ဗ်။ ဖိုးတုတ္… ခင္ဗ်ားၾကားဖူးတယ္ မွတ္လား” လမ္း (၃၀) က ထပ္ေဟာက္သည္။

“ေအး မင္းက ဖုိးတုတ္ ဆို ေရာ့.."


လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကိုင္ေနက် မူလီေခါင္းတပ္ ၾကိမ္လံုး က လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ မ်က္နွာေပၚ ကန့္လန္႔ျဖတ္ က်သြားသည္။ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ ေခြသြားသည္။


"ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ..က်ဳပ္အေၾကာင္း မသိေသးဘူး ထင္တယ္”
"ေအး..မင္း ငါ့ကို သိကၡာခ်တယ္..လူလိမ္..ေခြး”
“က်ဳပ္ အလုပ္ က်ဳပ္လုပ္တာ ခင္ဗ်ားကို ဘာသိကၡာခ်ေနလို႕လဲ"
လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ ကလည္း…….ျပန္ခံပက္သည္။

"မေအ -ိုး………..ငါ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကြ”
ဒီေတာ့မွ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ ေခါင္းနပန္းၾကီးသြားပါေတာ့တယ္။ သြားျပီ သူ႕ဘ၀။
“မင္း လိမ္ထားတာေတြ (၃) ရက္ အတြင္း ျပန္ေပး..မေပးရင္………………”

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ စကားမဆံုးလိုက္သလို လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္လည္း စကားေျပာခြင့္ မရလိုက္ပါ။ မူလီေခါင္းတပ္ ၾကိမ္လံုး က လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ ေခါင္းေပၚ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ က်ေရာက္ လာပါေတာ့တယ္။ (၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လမ္း (၃၀) ဖိုးတုတ္ သည္ သူ႕ အိမ္ကို ေရာင္းခ် ျပီး အေၾကြးမ်ား ေခ်သြားပါေတာ့တယ္။

ဖိုးတုတ္ ကို နိုင္တဲ့သူ ေပၚျပီ

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္.. မသင္းျမ နဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ အျပီးမွာေတာ့ ဖိုးတုတ္ ကို နိုင္တဲ့သူ ေပၚလာခဲ့ပါျပီ။  ဟုတ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဖိုးတုတ္ ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီး မသင္းျမ ပါပဲ။ အိမ္ေပၚတြင္ အရင္လို တပည့္ေတြ ေဘာ္ဒါေတြနွင့္ အရက္၀ိုင္း ဖြဲ႕မေသာက္ရ။ တစ္ျခား မိန္းမေတြ မေခၚတင္ရ။ ၀က္သား မစားရ။ လူမိုက္ ၾကီး လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ဒီဥပေဒေတြကို နာခံရသည္။ 

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကို ေျပာခ်င္ဆိုခ်င္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ မသင္းျမ ကို သြားကပ္ရတဲ့သူေတြ ေတာင္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ တစ္ခါေတာ့ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ နွင့္ လမ္းမေတာ္ အင္စပက္ေတာ္ (၁) ဦးတို႕ လသာ လမ္းရွိ တရုတ္ ထမင္းဆိုင္ တစ္ခုတြင္ သြားစားၾကပါတယ္။ ဖိုးတုတ္ တို႕က ဟင္းရည္ ထပ္ေတာင္းသည့္ အခါ ဆိုင္ရွင္နွင့္ စကားမ်ားၾကပါတယ္။ 

ဆိုင္ရွင္ တရုတ္ ကလည္း လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ မွန္းမသိပါဘူး။ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္က ေငြရွင္းဖို႕ တရုတ္ထမင္းဆိုင္ရွင္ ရွိရာ ေကာင္တာကို လွမ္းေခၚတဲ့ အခါ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ တရုတ္က အလုပ္သမား ရွိတယ္ ငါဆိုင္ ရွင္ကြ။ မင္းဘာေကာင္လဲ ဆိုျပီး ရင့္ရင့္ သီးသီး ေျပာလာပါ ေတာ့တယ္။ ဖိုးတုတ္ က ေကာင္တာကို ထသြားျပီး ဆိုင္ရွင္ မ်က္နွာ ကို လက္သီး နဲ႕ ထိုးလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဆိုင္ရွင္ တရုတ္ ကလည္း တုတ္နွင့္ ရိုက္ ရန္ ေျပးထြက္လာပါေတာ့တယ္။

ဖိုးတုတ္ က ခါးၾကားက ဓါးကို ထုတ္လိုက္ေပမယ့္..အတူပါလာတဲ့ ပုလိပ္ အရာရွိက ဆြဲေခၚသြားလို႕ လွည့္ျပန္ ခဲ့ရပါတယ္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ လည္း ေနာက္ပိုင္းမွ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ မွန္းသိလို႕ ေတာ္ေတာ္ ထိတ္လန္႔ သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်သြားပါျပီ။ သူတို႕ဆရာကို မေလးမစား လုပ္ရေကာင္းလား ဆိုျပီး ဒီကိစၥကို သိသြားတဲ့ ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြက ေဒါသူပုန္ထၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လသာ လူမိုက္ စံဘေသာင္းရီ (ေခၚ) ဂႏၵမာ ေဆာင္းရင္ ပါ။ 

သူ႕နယ္ေျမထဲမွာ သူ႕ဆရာ ဖိုးတုတ္ မေလးမစား လုပ္ခံရသည္ ဆိုက တည္း က ေသာင္းရီ ေဒါသ အလိပ္လိုက္ ထြက္လာပါေတာ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုဖိုးတုတ္ သူ႕ကို ျငိဳးမည္ကို သူေၾကာက္သည္။ ဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႕ မွာပဲ စံဘေသာင္းရီ တို႕အုပ္စု တရုတ္ ထမင္းဆိုင္ကို ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီး ပါေတာ့တယ္။ ဆိုင္ပိုင္ ရွင္ တရုတ္ ကိုလည္း ေၾကးအိုး ျပဳတ္သည့္ အိုးထဲ လက္ထည့္နွစ္ သည့္ အထိ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမိုက္တို႔၏ နွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ဆိုင္ရွင္ တရုတ္ ရန္ကုန္ေဆးရံု တင္လိုက္ရ ပါေတာ့တယ္။

အဂၤလိပ္ အစိုးရပိုင္း အထိေပါက္ေနေသာ ဆိုင္ရွင္ တရုတ္၏ ေဆြမ်ိဳး မ်ားက ဖိုးတုတ္ ၏ ဇနီး မသင္းျမ ထံ လာေရာက္ျပီး ဖိုးတုတ္ အား ကူညီ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ လာေရာက္ အသနားခံသြားၾကပါတယ္။ မသင္းျမ နွင့္ ဖိုးတုတ္ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ကြဲမည္ ကြာမည္ အထိ ျဖစ္လာေတာ့ ဖိုးတုတ္ ညီ ဖူးစာရွင္ ဘသိန္းက ဖိုးတုတ္ ေလးစားရတဲ့ ငယ္ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ဦးဆင္၊ ဦးသင္၊ ဦးေအာင္ဒြန္း၊ လမ္းမေတာ္ ဘံုေက်ာင္း ဆရာ ေဘာမ်ိဳးရွဴး တို႕ကို သြားေခၚရပါေတာ့တယ္။ 

လူၾကီးေတြ ဆံုးမေတာ့ ဖိုးတုတ္ နာခံရွာသည္။ အထူးသျဖင့္ “လူမိုက္ မယား ေသာကမ်ား” ဆိုသည့္ စကားကို ဖိုးတုတ္ နာခဲ့သည္။ မသင္းျမ ကို ေတာင္းပန္ေတာ့ မသင္းျမ က လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ကို ဘာသာေရး ကိစၥ ဘက္ အားစိုက္ရန္ တိုက္တြန္းေတာ့သည္။ လူမိုက္ၾကီး ဖိုးတုတ္ ကြ်တ္တန္း၀င္မည္လား။


ဆိပ္ကမ္း အထိကရုဏ္း

၁၉၃၈ ခုနွစ္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အိႏၵိယ ကူလီမ်ား လုပ္ခ တုိးေပးေရး သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ ထိုေခတ္ က ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဗမာ လူမ်ိဳး ကူလီမ်ား အလုပ္ လုပ္ခြင့္ မရၾက။ ကူလီေခါင္း နာရရမ္းဆင္ က ဆိပ္ကမ္း အာဏာပို္င္မ်ားနွင့္ေပါင္းျပီး ၾကီးစိုးထားပါတယ္။ အိႏၵိယ ကူလီေတြ သပိတ္ေမွာက္လိုက္တဲ့ အ တြက္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ ဂယက္ရိုက္ စရာျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။

 နဂိုကတည္းက နရရမ္းဆင္ ကို အျငိတိုက္ဖို႕ ၾကံရြယ္ ထားတဲ့ ဖိုးတုတ္ အတြက္ေတာ့ အခြင့္အေရး ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ က သူ႕တပည့္ေတြကို စုေ၀းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ ကူလီ လုပ္ခ်င္တဲ့ ျမန္ မာလူမ်ိဳး အလုပ္ လက္မဲ့ေတြကို စုေ၀းေစခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ နဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုျပီး သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့ ကူလီေတြ အစား ဗမာ ကူလီေတြ က အလုပ္၀င္ နိုင္ေၾကာင္း သြားေရာက္ ညိွႏႈိင္း ပါေတာ့တယ္။

ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ေတြ နဲ႕ ကုန္သည္ၾကီးေတြက ၀မ္းသာ အားရ သေဘာတူျပီး ဗမာ ကူလီေတြကို ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ဆင္းခိုင္း ပါေတာ့တယ္။ ဒီလို နဲ႔ ၾကာၾကာ သပိတ္ေမွာက္ မေနနိုင္ ေတာ့တဲ့ အိႏၵိယ ကူလီ ေတြ က သပိတ္ လွန္ျပီး လုပ္ငန္းျပန္ ၀င္တဲ့အခါ ဗမာ ကူလီေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီ ဂယက္ကစျပီး ျမန္မာျပည္ အနွံ႔ ကုလား - ဗမာ ရိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ အလုပ္ ရဖို႕ ကူညီေပး ခဲ့တဲ့ လမ္း မေတာ္ ဖိုးတုတ္ကို ဗမာ ကူလီေတြက တစ္ေန႕ကို ေငြ (၃၀၀) က်ပ္ေန႔စဥ္ ေပးေနရတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစား ဆိုတဲ့ အေလ်ာက္ ဖိုးတုတ္နဲ႕ သူ႕တပည့္ လူမိုက္ေတြ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ္း ထဲ ပါ၀င္ လာခဲ႔သည္ ။


မစၥတာ စေကာ့ဘေရာင္းနွင့္ See You Next Time

ကုလား - ဗမာ အေရးအခင္း ျပီးခါစ ၁၉၃၈ ေနွာင္းပိုင္းမွာ သာယာ၀တီ ဒီစၾတိတ္မွ နာမည္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္၀န္ (ယခုေခတ္ ခရိုင္ရဲမွဴး အဆင့္) ရွိ အင္ဂလိုအိုင္းရစ္ လူမ်ိဳး မစၥတာစေကာ့ဘေရာင္း သည္ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ရာဇ၀တ္၀န္ အျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕လာ ပါေတာ့တယ္။ 

ဘေရာင္းသခင္ လို႕ ေခၚၾကတဲ့ ရာဇ၀တ္၀န္ဟာ အင္မတန္မွ လူဆိုးလူမိုက္ ေပါမ်ားခဲ့တဲ့ သာယာ၀တီ ဒီစၾတိတ္ မွာ အရက္စက္ဆံုးလို႕ နာမည္ၾကီးခဲ့သူပါ။ ဆရာစံ အေရးအခင္း ကာလ ဖားေရႊေက်ာ္ တိုက္ပြဲအျပီးမွာ လယ္သမား ေခါင္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ျဖတ္ခဲ့ သူလို႕လည္း ေက်ာ္ေဇာပါတယ္။ တစ္ည မွာေတာ့ ရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာဘေရာင္းနွင့္ လမ္းမေတာ္ ဌာနအုပ္ ကိုခင္ေမာင္ တို႕ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း နယ္ေျမ အေျခအေန လွည့္လည္ၾကည့္ရွု ေနခ်ိန္ ဖိုးတုတ္ တို႕ အဖြဲ႕နဲ႕ တိုးပါေတာ့တယ္။ 

ကုလားဗမာ အေရးအခင္းျပီးခါစ ျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းမေတာ္ ရပ္ကြက္ျငိမ္၀ပ္ေရး အတြက္ ဖိုးတုတ္ နဲ႕ သူ႔ တပည့္ေတြက ဘုန္းၾကီး လမ္းထိပ္မွာ ၾကက္ကာလသားဟင္းခ်က္ အရက္ ၀ိုင္းဖြဲ႕ရင္း ကင္းေစာင့္ေပးေန ၾကပါတယ္။

မစၥတာဘေရာင္း က ကားကို ရပ္လုိက္ျပီး အခ်ိန္မေတာ္ ဘာေတြ လုပ္ေနတာလဲ လို႕ ေမးပါတယ္။ ဖိုးတုတ္က ကင္းေစာင့္ေပးေန တာျဖစ္ေၾကာင္းျပန္ေျဖေတာ့.. ဒါ နင္တို႕ အလုပ္မဟုတ္ဘူး ငါတို႕အလုပ္ ဟု ေျပာဆိုျပီး ကင္းသမားေတြ ခ်က္စားေနတဲ့ ဟင္းအိုး ထမင္း ပန္းကန္ ေတြကို ေဆာင့္ကန္ သြားပါ ေတာ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ဖိုးတုတ္ ရင္ဘတ္ ကို ေစာင့္ဆြဲျပီး “ See You Next Time ” ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ဆံုမယ္ လို႕ ေျပာ သြားပါတယ္။ 

လမ္းမေတာ္ဌာနအုပ္ ကိုခင္ေမာင္ က ေတာ့ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္နဲ႕ ရင္းနွီးသူျဖစ္တဲ့ အတြက္ အားနာ ေနရွာပါတယ္။ ေနာက္(၅)ရ က္ခန့္ အၾကာမွာေတာ့

တာေမြျမင္းျပိဳင္ကြင္း အတြင္းသို႕ ကား အနက္တစ္စီး ထိုး၀င္လာသည္။ အခ်ိန္ကား ည (၁၀) နာရီ။ ကားေပၚ တြင္ေတာ့ အရပ္ (၅) ေပ၊ (၁၀) လက္မခန့္ ရွိ အေနာက္ပိုင္း ရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာ စေကာ့ဘေရာင္း နွင့္ ပုလိပ္သား (၂) ေယာက္၊ ပုလိပ္သား (၂) ေယာက္ၾကားမွာ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ပါလာပါသည္။ ကားကို ထိုးရပ္လိုက္ သည္နွင့္ မစၥတာဘေရာင္း က လမး္မေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကို ကားေပၚမွ ဆြဲခ်ျပီး အဆဲ မ်ိဳးစံု ဆဲကာ ထိုးၾကိတ္ ကန္ေၾကာက္ ပါေတာ့တယ္။ 

အတူပါ လာတဲ့ ဌာနအုပ္ ကိုခင္ေမာင္ နဲ႕ ပုလိပ္ သား (၂) ေယာက္က လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ အေၾကာင္း သိသျဖင့္ ဘာမွ ၀င္မလုပ္ရဲၾက။ မစၥတာဘေရာင္း လုပ္သမ်ွ ဖိုးတုတ္က ခံေနသည္။ လဲက်သြားေသာ ဖိုး  တုတ္ အေပၚမွ တက္ခြကာ ဖိုးတုတ္ ၏ နွုတ္ခမ္းေမႊး မ်ားကို ဆြဲႏႈတ္ရာ ဖိုးတုတ္ႏႈတ္ခမ္း မွ ေသြးမ်ားပါ   ထြက္ လာပါေတာ့တယ္။ 

ဖိုးတုတ္နွင့္ ခင္မင္သူ ဌာနအုပ္ ကိုခင္ေမာင္ က ဒီကိစၥကို လံုး၀ မေက်နပ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္အရာရွိ မ်က္နွာျဖဴျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းရံုမွ တစ္ပါး ဘာမွ မတတ္နိုင္။

ေနာက္ (၃) ရက္ခန္႔ အၾကာမွေတာ့… ည (၉) နာရီခန့္ ဘုရင္ခံ အိမ္ေတာ္မွ ကင္း စစ္ေဆးျပီး (၆) မိုင္ ရွိေနအိမ္သို႔ ျပန္လာသည့္ ရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာဘေရာင္း ၏ ကားေရွ႕တြင္ လူ (၃) ေယာက္က ပိတ္ရပ္ လိုက္ၾက သည္။ မစၥတာဘေရာင္း က ကားေပၚက ဆင္းရန္ျပင္လိုက္စဥ္တြင္ပင္ ထိုလူ (၃) ေယာက္က ေျပးလာျပီး ဇာ၀ီ တုတ္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းရိုက္ၾကပါေတာ့ တယ္။ ေသြးအလူး လူး ျဖစ္ေနတဲ့ မစၥတာဘေရာင္း လမ္းမေပၚ မွာပဲ သတိလစ္သြားပါေတာ့တယ္။ 

မစၥတာဘေရာင္း ကိစၥတြင္ ပုလိပ္ ဌာနမွ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကိုေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ထုိညတြင္ ဖိုးတုတ္ သည္ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အမတ္ တစ္ဦးနွင့္ အတူ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ရွိေနေၾကာင္း အလီဘိုင္ ျပနိုင္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါျပသနာျဖစ္ပြားျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ မစၥတာဘေရာင္း ေယာနယ္ သို႕ ေျပာင္းေရြ႕သြားရပါ ေတာ့တယ္။ ရန္ကုန္ လူမိုက္ေလာက မွာေတာ့ ဖိုးတုတ္ ဟာ ျပည္ထဲေရး အတြင္း၀န္ အထိ ေပါက္ေရာက္ တယ္ လို႔ သတင္းၾကီး က်န္ခဲ့ေလရဲ႕……။

ဖိုးတုတ္နွင့္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ

ဖိုးတုတ္ အမ၀မ္းကြဲ မျမရီ က သတင္းစကားတစ္ခု ပါးလာပါတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္း တို႕ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ ပညာ သင္ျပီး ျပန္အလာ ယိုးဒယားမွာ စရိတ္ျပတ္ျပီး ၀မ္းေတြ ေလ်ာေနၾကတယ္။ မၾကာခင္ ဗမာလြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ဖြဲ႕မယ္။ အဲ့ဒီ အတြက္ ေငြလိုေနတယ္။ တို႕ဗမာ အစည္းအရံုးက သခင္ေတြ မျမရီတို႕အိမ္မွာ အလွဴခံရင္း လာတည္းေနတယ္တဲ့။ ဖိုးတုတ္ ခ်က္ခ်င္းပဲ မျမရီ တို႕အိမ္လိုက္ရင္း သခင္ေတြနွင့္ ေတြ႕ျပီး ေငြ (၅၀၀၀) လွဴလိုက္သည္။ 

ထုိေခတ္က ေငြ (၅၀၀၀) က အမတ္ တစ္ဦး၏ လစာနွင့္ ညီမ်ွသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း ရံပံုေငြ လိုအပ္ပါက မျမရီ က တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ဖို႕ သခင္ေတြ ကို အထပ္ထပ္ မွာ ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ကယ္လည္း ေငြေၾကးေတြ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေတြ ကေတာ့ တို႕ဗမာ အစည္းအရံုး အတြက္ ရဲေဘာ္ (၃) က်ိပ္ အတြက္ ေငြေသာင္း ဂဏန္းအထိ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ သူမွာ နာမည္ေက်ာ္လူမိုက္ၾကီး လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ဆိုတာ သိရတဲ့ အခါမွာေတာ့ ပါးစပ္ အေဟာင္သား က်န္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။


ဖိုးတုတ္ နွင့္ လူမွားတဲ့ဓါး

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ထက္ စီနီယာ က်ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း  လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ရဲ႕ တပည့္ ျဖစ္ခဲ့ ရတဲ့ ၾကည္ျမင့္တိုင္လူမိုက္ ၾကက္က်ား အသတ္ခံရပါတယ္။ တစ္ပတ္အၾကာမွာပဲ ၾကည္ျမင့္တိုင္ ဆက္ဆန္းရပ္ကြက္က ျပည့္တန္ဆာ အိမ္တစ္ခုမွာ ဖိုးတုတ္ရဲ႕ အခ်စ္ဆံုး တပည့္ေတြထဲ ပါတဲ့ ကမ္းနားလမ္း ငညြန္႕ အသတ္ခံ ရပါတယ္။ 

ပုလိပ္က တရားခံ စံုစမ္းဆဲမွာပဲ ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြဆီက သတ္တဲ့သူကို စံုစမ္းလို႕ရလာပါတယ္။ ၾကက္က်ား ကိုေရာ ငညြန္႕ကို ပါ သတ္တာက ၾကည္ျမင့္တိုင္ ကမ္းနား က ေနာက္ေပါက္ လူမိုက္ ဂန္ဂယား ပါ။ ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြ ကို ေရြးသတ္ ခဲ့တဲ့ ဂန္ဂယား ဟာ ဖိုးတုတ္ကို စိန္ေခၚတာပါပဲ။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ဖိုးတုတ္ ဂန္ဂယား ေနတဲ့ ဆက္ဆန္း ရပ္ကြက္ထဲကို ဓါးရွည္ တစ္လက္ ခါးၾကားထိုးျပီး ၀င္သြားပါတယ္။ ဖိုး တုတ္ရဲ႕ လက္စြဲ လသာလူမိုက္ ဂႏၵမာ ေဆာင္းရင္ ကေတာ့ ဖိုးတုတ္ ရဲ႕ မလွမ္းမကမ္းကေန ဓါးရွည္ တစ္လက္လြယ္ျပီး ပါလာ ပါတယ္။

ဂန္ဂယားေနတဲ့ ၾကည္ျမင့္တိုင္ ဆက္ဆန္းထဲက ျပည့္တန္ဆာေတြရွိတဲ့ ဂိုေထာင္ ေတြေရွ႕မွာ ဖိုးတုတ္ရပ္ျပီး ဂန္ဂရားကို ေမးပါ တယ္။ ဂန္ဂယား ရွိေနတဲ့ ဂိုေထာင္ အျပင္ကေန ဖိုးတုတ္ စိ္န္ေခၚထုတ္ ပါေတာ့တယ္။ ဂိုေထာင္က ေမွာင္မဲေနတဲ့ အတြက္ ေခၚထုတ္ရျခင္းပါ။ ဂႏၵမာေဆာင္းရင္ ကလည္း ဖိုးတုတ္ေဘးမွာရပ္ေနပါတယ္။ 

ရုတ္တရက္ ဂိုေထာင္ အေမွာင္ထဲကေန တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေျပးထြက္ လာတာနဲ႕ ဖိုးတုတ္ က ဂန္ဂယား အမွတ္နဲ႕ (၂) ခ်က္ တိတိ ပိုင္းခ် လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ ထပ္ထြက္ အလာမွာ ဂႏၵမာေဆာင္းရင္ က ထပ္ပိုင္းခ်လိုက္ပါတယ္။ နွစ္ေယာက္လံုုး ညည္းသံ သဲ့သဲ့ၾကားျပီး အသက္ထြက္သြားေတာ့မွ ေနာက္က ပါလာတဲ့ ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြ က အေလာင္းေဖ်ာက္ဖို႕ ေရာက္လာၾကပါေတာ့တယ္။ 

ဓာတ္မီးျခစ္ အလင္းေရာင္ ေအာက္မွာ ၾကည့္ေတာ့မွ ဖိုးတုတ္ ပိုင္းခ်လိုက္တာ ကုလားမေလး တစ္ေယာက္ပါ။ ေဆာင္းရင္ လက္ခ်က္မိ သြားတာကမွ ဂန္ဂယားပါ။ တပည့္ေတြ ေျပာေတာ့မွ ၾကည္ျမင့္တိုင္ ကမ္းနားမွာ က်င္လည္ေနတဲ့ ရွာမီဒါ ဆိုတဲ့ ျပည့္တန္ဆာ မေလးတစ္ေယာက္မွန္း ဖိုးတုတ္သိလိုက္ရပါတယ္။ 

အသင့္ပါလာတဲ့ ဂုန္နီအိတ္ထဲ အေလာင္းေတြနဲ႕အတူ ေမာ္ေတာ္ကား အင္ဂ်င္တံုး အစုတ္ၾကီး တစ္ခုကို ထည့္ျပီး ဖိုးတုတ္ တပည့္ေတြက ရန္ကုန္ျမစ္ထဲ ပစ္ခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီ ရွာမီဒါ ဟာ ဖိုးတုတ္ကို ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္အထိ ဒုကၡလိုက္ေပး ခဲ့မယ္မွန္း ဖိုးတုတ္ သိခဲ့လ်ွင္ျဖင့္။

ဖိုးတုတ္ နွင့္ အခ်ဳပ္
အမည္ - ဖိုးတုတ္
မိဘအမည္ - ဦစံညိမ္ ၊ ေဒၚခ်စ္ပု
ေမြးသကၠရာဇ္ - ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၁ ခုနွစ္
ေမြးရာဇာတိ - ဟံသာ၀တီဒီစၾတိတ္ ၊ ကမာစဲေက်းရြာ
ေမြးခ်င္း - (၅)ေယာက္ ၊ ဘိုးသီ(အကို)၊ မမၾကီး(အစ္မ)၊ မမေလး(အစ္မ)၊ ဘသိန္း(ညီ)
အလုပ္အကိုင္ - ဦးေလးျဖစ္သူ ဦးဘိုးသင္ ထံ ကားစပါယ္ရာ လုပ္ခဲ့ဖူး ၊ အျငိမ့္ကားေမာင္း လုပ္ခဲ့ဖူး

ဗဟန္းဂါတ္ အတြင္း ဌာနအုပ္ ဦးစံထြန္းရင္ ၊ လသာလမ္း ဌာနအုပ္ မစၥတာေဗာဘေရး တို႕မွ ဖိုးတုတ္ ၏ ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းအား စစ္ေဆးေန ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုးတုတ္ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ပါျပီ။ အမႈက လူသတ္မႈ။  ေသဆံုးသူက ဖိုးတုတ္ နဲ႕ အရင္းနွီးဆံုး ပုလိပ္ အင္စပက္ေတာ္ ဦးဟုတ္ဂြမ္း……………။

အဲ့ဒီ ညက လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္၊ ကမ္းနားလမ္း အုန္းေဖ၊ ထြန္းတင္ တို႕ လမ္းမေတာ္ အရက္ဆုိင္တြင္ ဇာတ္ မင္းသား ေရႊက်ီးညိဳနွင့္ ခ်ိန္းထားသျဖင့္ အရက္ထိုင္ ေသာက္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ ေရႊက်ီးညိဳ က ေရာက္မလာတဲ့အခါ အနားက အငွားကား တစ္စီး ကို ဖိုးတုတ္ ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းျပီး ေရႊက်ီးညို အိမ္ကို လိုက္သြားၾကပါတယ္။

 ေျမနီကုန္း အေရာက္မွာ ပုလိပ္ အင္စပက္ေတာ္ ဦးဟုတ္ဂြမ္း ကို ေတြ႕တာနဲ႕ အတူတူ အရက္ေသာက္ ခဲ့  ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္တို႔ (၃) ေယာက္နဲ႕ ဦးဟုတ္ဂြမ္ တို႕ ကားျဖင့္ ျမိဳ႕ပတ္ၾကပါတယ္။ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းနား အေရာက္မွာ ဦးဟုတ္ဂြမ္း က အုန္းေဖ နဲ႕ ထြန္းတင္ ကို ဘားလမ္း လုယက္မႈ တစ္ ခုမွာ ပါသည္ဟု စြပ္စြဲ ရာက စကားမ်ားပါေတာ့တယ္။ 

ဦးဟုတ္ဂြမ္း က အုန္းေဖ ကို ဆဲဆိုတဲ့ အခါ အုန္းေဖ က ရင္၀ ကို ဓါးနဲ႕ထိုးစိုက္လိုက္ပါတယ္။ ကားေမာင္း ေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္က တားေပမယ့္လည္း ေနာက္က်သြားပါျပီ။ ဒါနဲ႕ ဖိုးတုတ္လည္း ေသြးထြက္ လြန္ျပီး ဆန္႔ငင္ ဆန္႔ငင္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနတဲ့ ဦးဟုတ္ဂြမ္း ကို ကားေပၚက ဆြဲခ်ျပီး အနီးအနား လန္ျခား အပ်က္ တစ္စီးမွ ၀င္ရိုးကို ယူျပီး အဆံုးစီရင္ လိုက္ပါေတာ့တယ္။ 

ထိုေခတ္ က ေရႊဂံုတိုင္ က လူေနအိမ္ေျခ သိပ္မရွိေသး။ ဦးဟုတ္ဂြမ္ အေလာင္းကို ျခံဳထဲ ပစ္ထားခဲ့လိုက္ သည္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္၊ အုန္းေဖ နဲ႕ ထြန္းတင္ တို႕ အဖမ္းခံရသည္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ က ေရွ႕ေန ၾကီး ဦးေက်ာ္ဇံ ကို ငွားရမ္းထားခဲ့ပါတယ္။ တရားခြင္မွာ အုန္းေဖ က ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးေသာ္လည္း မ်က္ျမင္ သက္ေသ မရွိ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖိုးတုတ္ တို႔ အုပ္စု တရားေသ လြတ္ခဲ့သည္။

ဖိုးတုတ္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပုလိပ္ေလာက နွင့္ တရားစီရင္ေရး ေလာကအၾကား ျပႆ      နာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ပ်က္ယြင္းေနေသာ တရား စီရင္ေရး စနစ္ တစ္ခု ၏ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ဖိုးတုတ္နွင့္ တပည့္ မ်ား ၾကိဳး ဒဏ္ မွ လြတ္သြားၾကျပန္သည္။ ေငြမ်ား အမႈနိုင္ေခတ္ပ်က္ၾကီးထဲ ဦးဟုတ္ဂြမ္း ဆိုေသာ ပုလိပ္အရာရွိ တစ္ဦး အတြက္ အမွန္တရားသည္ ေနရာ မရနိုင္ခဲ့ရွာေပ။ 

ဦးဟုတ္ဂြမ္း ကိစၥျပီး ကတည္းက လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ လူမိုက္ ဘ၀ ကို စိတ္ကုန္ခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အ ရင္း အခ်ာ တစ္ေယာက္ ကို အရက္ရွိန္၊ တပည့္ေဇာမ်ားနွင့္ သတ္ပစ္ ခဲ့မိသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပုလိပ္ အဖြဲ႕ မ်ားကလည္း ဖိုးတုတ္ အမွားကို ေစာင့္ေနၾကေတာ့သည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဖိုးတုတ္ က ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ၀န္ထမ္းေတြကိုပါ ထိခိုက္လာျပီ မဟုတ္ပါလား။ 

လမ္းမေတာ္ ရဲစခန္း က ဖိုးတုတ္ကို ရာဇ၀တ္ အက္ဥပေဒ ၁၀၉၊ ၁၁၀ အရ ေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးေစ သည္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ လမ္းမေတာ္ ဘိုးတုတ္ သရက္ေတာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြင္း သကၤန္းစည္း ျပီး လူမိုက္ေလာက ကို ေခတၱ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ဂ်ပန္ေခတ္ ဖိုးတုတ္

၁၉၄၂ ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း ဖိုးတုတ္ တို႕မိသားစု တြံေတး ၀က္ကင္းေက်းရြာ နွင့္ ဆိပ္ၾကီးရြာတို႕တြင္ တစ္လွည့္စီ သြား ခိုေအာင္း ေနပါတယ္။ ဘီအိုင္ေအ နွင့္ ဂ်ပန္ တပ္မ်ား ရန္ကုန္ကို သိမ္းျပီး သည့္ အခ်ိန္မွ ဖိုးတုတ္ တို႕ မိသားစု အိမ္ျပန္လာ ၾကပါေတာ့တယ္။ ျပန္လာလာခ်င္း ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ရဲ႕ ဆရာရင္းျဖစ္သလို အဲ့ဒီအခ်ိန္က ဗမာလြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အၾကံေပး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆူဇူးကီး (ခ) ဗိုလ္မိုး ၾကိဳး ကိို လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္က ဖိတ္ေခၚ ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ မွာ ဧည့္ခံပြဲလုပ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ 

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ကို ေငြေၾကး ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ဖိုးတုတ္ အေၾကာင္းကို အရင္ ရန္ကုန္မွာ ေနျပီး မီနာမီကီကန္း အဖြဲ႕ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆူဇူးကီး က ေကာင္းေကာင္း ၾကားဖူးထား ပါတယ္။
မၾကာမီ ဂ်ပန္စစ္ ၀တ္စံုနွင့္ ျမင္းတစ္ေကာင္ကို စီးျပီး ျမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ေနေသာ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေတာ့ သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ လူသတ္၊ လုယက္မႈ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လူမိုက္ၾကီး ဖိုး တုတ္ သည္ ဂ်ပန္ေခတ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးအတြက္ လံုျခံဳေရး အရာရွိ ရာထူး ရခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဂ်ပန္ ၀င္လာျပီး တစ္နွစ္ေက်ာ္သည့္ အခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သို႕ အဂၤလိပ္ေခတ္ အရာရွိမ်ား တဖြဲ႕ဖြဲ႕ျပန္လာ တာနဲ႕ အမ်ွ ဖိုးတုတ္ အတြက္ ေနရာမရွိ ေတာ့ပါဘူး။ ယခင္ အဂၤလိပ္ လက္ထက္က တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူ မ်ားကို ရာထူးျပန္ ေပးတဲ့အခါ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ မွာ နဂိုမူလ လူမိုက္ အလုုပ္ ကိုသာ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဖိုးတုတ္ ေန၀င္ခ်ိန္

၁၉၄၄ ခုနွစ္တြင္ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ၏ ၾသဇာအာဏာ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဆိုးသြမ္း ရက္စက္ခဲ့ေသာ တပည့္ မ်ားကိုလည္း ဘီအိုင္ေအ စစ္သားမ်ား၊ ဂ်ပန္ စစ္ရဲ မ်ားက လက္စတံုး စီရင္ေနသည့္အတြက္ တပည့္မ်ား သိပ္မက်န္ေတာ့။ စစ္အတြင္း စစ္ေျပးရင္း တပည့္ေတြလည္း တကြဲတျပားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

 ေဒါက္တာဘေမာ္ က အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဓိပတိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ေနရာတြင္ ပုသိမ္ ညြန္႕ ဘဘိုး က ေနရာ ၀င္ယူလာသည္။ ပုသိမ္ညြန္႕ ဘဘိုး ကို ဖိုးတုတ္ မယွဥ္နိင္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ နန္းရင္း၀န္ ဘ၀တြင္လည္း ပုသိမ္ညြန္႕ဘဘိုး က အိမ္ေတာ္ေစာင့္ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ရင္းနွီးမႈရွိေနသည္။ 

ဘဘိုး က ဂ်ပန္ေခတ္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီး ဗႏၵဳလ ဦးစိန္ ၏ တူ၀မ္းကြဲေတာ္သလို ညာလက္ရံုးလည္းျဖစ္သည္။ လမ္းမေတာ္ ဘိုးတုတ္ ေန၀င္ျပီ……။ တစ္ရက္မွာေတာ့ ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ကို ဖမ္းဆီးကာ တရားရံုး တင္ပို႕ျခင္း မရွိဘဲ ေျမာင္းျမေထာင္သို႕ ပို႔ေဆာင္ကာ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထား လိုက္ပါ ေတာ့တယ္။


ဖိုးတုတ္ နိဂံုး

ေၿမာင္းျမေထာင္ ေဆးရံုၾကီး တြင္ လူမိုက္ၾကီး ဖိုးတုတ္ တစ္ေယာက္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ အသဲေရာဂါ တို႕ျဖင့္ အသည္း အသန္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည္။ ဘာကိုမွ မေၾကာက္တတ္ဘူး ဆိုေသာ လူမိုက္ၾကီး အခု တစ္စံုတစ္ရာ ကို ေၾကာက္ေန သည္။ ေသျခင္း တရားနွင့္………….ေနာက္တစ္ခုက။ ေခတ္ေကာင္းစဥ္က ရငး္နွီးခဲ့သည့္ ပုလိပ္ အင္စပက္ေတာ္ ကိုခင္ေမာင္ က ေဆးရံုကို လာၾကည့္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ဘာကူညီေပးရမလဲ ကိုဖိုးတုတ္"
“ကြ်န္ေတာ္ ေသေတာ့မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေတြက စျပီး ေျခာက္လွန့္ ေနတာ ရွိတယ္။ အခု ေထာင္ ထဲေရာက္တဲ့ အထိ သူပါလာတယ္။”
"ဘယ္သူလဲ ကိုဖိုးတုတ္..ဘယ္သူက ပါလာတာလဲ”
"ဆက္ဆန္း က ဂန္ဂယား ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕သတ္ခဲ့တုန္းက ကုလားမေလး..သူ..သူ ကြ်န္ေတာ့္ အခ်ဳပ္ခန္းမွာ ညတိုင္း လာငိုတယ္…. အခု ေဆးရံုေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ကုတင္ေျခရင္းမွာ လာငိုေန တယ္..သူ႕မွာ အျပစ္မရွိပါဘူးဗ်ာ..”

"ကိုဖုိးတုတ္ ခင္ဗ်ားဘာေတြေျပာေနတာလဲ..စိတ္ကို ထိန္းပါဗ်ာ”
"ဆရာ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ထန္းလ်က္ နဲ႕ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ေလး စားခ်င္တယ္”
ကိုခင္ေမာင္ မ်က္ရည္လည္သြားသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဘာမထီ လူမိုက္ၾကီး ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္က …..ခရိုင္ရဲ၀န္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည့္ ကိုခင္ေမာင္ အိမ္ခ်က္ခ်င္းျပန္ျပီး ဖိုးတုတ္ မွာသည့္ အရာေတြကို စီစဥ္ေပးလိုက္ သည္။

 ၾကက္စြပ္ျပဳတ္ကိုေသာက္ေနရင္းက….
“ဒါေတြ စားရလို႕ ဆရာ့ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. တစ္ခုပဲ စိတ္မေကာင္းတာ…. ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရေသးဘူး.. ကိုေအာင္ဆန္း တို႕ကို အားကိုးပါတယ္လို႕….. ေျပာေပးပါဗ်ာ”

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ ရဲ႕ ေတာင္းဆိုသံကို ၾကားရေတာ့ ကိုခင္ေမာင္ ရင္ထဲနင့္ သြားရသည္။ ၁၉၄၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ လူမိုက္ၾကီး လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ အသက္ (၄၆) နွစ္ အရြယ္ တြင္ ေျမာင္းျမ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆးရံုမွာပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။Writer : Min Pon Nya
Source :   ဦးဖိုးတုတ္ ၏ ညီ ဦးဘသိန္း ေဒၚၾကင္ တို႕၏ သမီးေဒၚခင္ခင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အား မွီျငမ္းျပီး မင္းပုည ေရးသားသည္။No comments:

Post a Comment